Κατάργηση καταχρηστικών όρων τραπεζών

Από σήμερα καταργήθηκαν οριστικά όροι τραπεζικών συμβάσεων και τραπεζικές πρακτικές που είχαν κριθεί καταχρηστικές. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα για όσες τράπεζες δεν συμμορφωθούν με τις αποφάσεις. Οι όροι που καταργούνται και οι τραπεζικές πρακτικές που απαγορεύονται, είναι οι εξής:

  • Καταβολή προμήθειας από πελάτη τράπεζας για ανάληψη από λογαριασμό του, στο ταμείο ή σε ΑΤΜ
  • Χρέωση τόκων για δεσμευμένα κεφάλαια δανείου, λόγω τμηματικής αποπεράτωσης ακινήτου
  • Η χρέωση προμήθειας για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου – πελάτη της τράπεζας
  • Η χρέωση προμήθειας για κινήσεις λογαριασμού πάνω από το όριο που καθορίζει η τράπεζα
  • Η χρέωση εξόδων σε λογαριασμούς που παραμένουν αδρανείς
  • Η υποχρέωση των καταθετών να ειδοποιούν την τράπεζα σε περιπτώσεις απώλειας βιβλιαρίων
  • Ο περιορισμός ευθύνης των τραπεζών για πληρωμές με απωλεσθέντα βιβλιάρια
  • Ο περιοριορισμός ευθύνης των τραπεζών για ζημίες πελατών τους μόνο από “δόλο” στελεχών τους, μη αποδεχόμενες ευθύνη σε περιπτώσεις ζημιών από “ελαφριά αμέλεια” στελεχών τους.

Οι παραπάνω αποφάσεις και απαγορεύσεις έχουν άμεση εφαρμογή και καλούνται οι πολίτες να απαιτούν την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων σε κάθε περίπτωση. Τονίζεται δε ότι είναι ευθύνη των τραπεζών να είναι ενήμερες για τις νέες ρυθμίσεις.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply