Κανονικά τα έργα στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Με αφορμή αντιδράσεις που προκλήθηκαν από φορείς λόγω δημοσιευμάτων που αφορούσαν την πορεία των έργων εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου Ιωαννίνων η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι: το έργο του αεροδρομίου συνεχίζει να χρηματοδοτείται κανονικά από την ίδια πηγή, δηλαδή τους Εθνικούς Πόρους. Ήδη ο εργολάβος έχει εισπράξει το ποσό των 720.000 Ευρώ και το έργο θα εκτελεσθεί κανονικά, ενώ ο αρμόδιος Υπουργός στο στάδιο της διαβούλευσης έχει δεσμευθεί ότι το έργο θα συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί από Εθνικούς Πόρους. Κατόπιν αυτών, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Περιφερειάρχης, δεν συντρέχουν λόγοι να αναζητηθούν άλλες πηγές χρηματοδότησης.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply