Θ. Οικονόμου για απόδοση ιθαγένειας

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Ραγκούση, απευθύνει Ερώτηση ο Θανάσης Οικονόμου αναδεικνύοντας το θέμα της καθυστέρησης απόδοσης ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Ερώτησης με τον νόμο 3838/10 εκσυγχρονίστηκε το νομικό πλαίσιο για την ιθαγένεια, καθώς για πρώτη φορά θεσπίστηκαν συγκεκριμένοι, αντικειμενικοί και αξιόπιστοι κανόνες, ενώ ορίστηκε ότι ο μέγιστος χρόνος που έχει η Πολιτεία στη διάθεση της για την απόδοση ιθαγένειας είναι το ένα έτος.

Ωστόσο, οι συσσωρευμένες αιτήσεις, η καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, αλλά και η έλλειψη προσωπικού σε διάφορες Περιφέρειες με τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, έχουν δημιουργήσει πολλές καθυστερήσεις.

«Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να ταλαιπωρούνται οι ομογενείς μας, ενώ σε αρκετές των περιπτώσεων να τους δημιουργούνται προβλήματα σε σπουδές στο εξωτερικό», ανέφερε ο Θανάσης Οικονόμου.

Στο πλαίσιο της Ερώτησης το Υπουργείο Εσωτερικών καλείται να απαντήσει πόσα αιτήματα Βορειοηπειρωτών βρίσκονται σήμερα σε αναμονή απάντησης, σε ποιο χρόνο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για αυτά τα αιτήματα αλλά και τι πρόκειται να γίνει με το ελλιπές προσωπικό τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και ειδικότερα στους Εισηγητές αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και φυσικά «αν πρόκειται να ισχύσει και στις αιτήσεις που βρίσκονται στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου το 4μηνο για την αναμονή απάντησης».

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply