Θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Λίμνης

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΘεωρώντας ως άμεση και επιβεβλημένη την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και κρίνοντας ότι περαιτέρω καθυστέρηση στη δημιουργία πλαισίου προστασίας μπορεί να επιφέρει βλάβες στο οικοσύστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων γνωμοδότησε θετικά επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που εκπόνησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταθέτει μία σειρά προτάσεων και παρατηρήσεων κρίνοντας ότι στην περιοχή μελέτης πρέπει να συνυπάρξουν αρμονικά το ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, οι περιοχές προστασίας οικοτόπων με το πολεοδομικό και οικιστικό συγκρότημα της πόλης, τους αγροτικούς οικισμούς, τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων και το ελεύθερο γεωργικό τοπίο.

Οι βασικές παρατηρήσεις που κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθες:
– Διατήρηση της ζώνης υψηλής παραγωγικότητας χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και κατοικίες.
– Εκπόνηση Ειδικής Πολεοδομικής Μελέτης για την περιοχή του Μάτσικα.
– Διατήρηση της ζώνης τουρισμού και αναψυχής στην παραλίμνιο με τους όρους που προβλέπεται από τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου.
– Δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου στην παραλίμνιο περιοχή Ανατολής- Κατσικάς, στο σχεδιασμό της οποίας ο Δήμος θα έχει καθοριστικό ρόλο καθώς το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης αποτελεί ιδιοκτησία του.

Η υπηρεσιακή εισήγηση η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος έγινε από την Γενική Διευθύντρια του Δήμου Μάτα Κουμπούρη. Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Ηπείρου Παντελής Κολόκας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων αλλά και κάτοικοι από τις παραλίμνιες περιοχές.

Παράλληλα από τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη να οριστεί με σαφή επιστημονικά κριτήρια το υψόμετρο της λίμνης ενώ έγινε σαφές ότι με τη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση όσων προβλέπονται στις υφιστάμενες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή σε ρυθμίσεις που έχουν απορρέουν από άλλα Προεδρικά Διατάγματα.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply