Θεσπρωτία: Έγκριση προμελέτης αγωγού

Εγκρίθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υποθαλάσσιου ελληνοϊταλικού αγωγού. Οι θέσεις εγκατάστασης του σταθμού συμπίεσης και προσαιγιάλιωσης είναι η Ομπρέλα 2 και το Βαρικό, το οποίο απέχει 7,5 χιλιόμετρα από την ακτή και τη θέση Ομπρέλα 2. Οι δύο θέσεις ανήκουν στα διοικητικά όρια της Κοινότητας της Πέρδικας του Νομού Θεσπρωτίας ενώ τμήμα του αγωγού θα διέρχεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Πρέβεζας.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply