Θέση ΟΝΝΕΔ Ιωαννίνων για το άσυλο

Η ΟΝΝΕΔ Ιωαννίνων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Φαινόμενα παρεμπόδισης της λειτουργίας των Πανεπιστημίων όπως αυτό της Νομικής καταδεικνύουν χρόνιες παθογένειες και αδυναμίες του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος. Πολλά ιδρύματα έχουν αφεθεί σε ένα καθεστώς ανομίας. Κατειλημμένα κτίρια, φθορές στις υποδομές και παράνομες δραστηριότητες, καλύπτονται πίσω από το πρόσχημα του ακαδημαϊκού ασύλου. Θέλουμε να εκφράσουμε όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, ότι η λύση σε τέτοιου είδους παράνομες πράξεις που «θάβουν» την ανώτατη εκπαίδευση είναι η κατάργηση του ασύλου, που σήμερα υποθάλπει εγκληματικές πράξεις.

Η Ο.Ν.ΝΕ.Δ και η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν τη δύναμη προάσπισης της ελεύθερης διακίνησης ιδεών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο πρέπει επιτέλους να αναπνεύσει ξανά και να συνεχίσει απερίσπαστο το εκπαιδευτικό του έργο. Η κοινωνία το στηρίζει. Η εποχή το απαιτεί.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε αυτονόητη τη διατήρηση της έννοιας της προστασίας της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, έρευνας και δράσης. Καμία δημόσια αρχή δεν θα μπορεί να επέμβει ή να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής δίωξη στους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό οποιουδήποτε ανώτατου ιδρύματος που ασκεί τις ανωτέρω δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση διάπραξης αδικήματος οποιουδήποτε βαθμού οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν ύστερα από απλή καταγγελία για το περιστατικό.

Ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για:

α) Την άμεση επιστροφή και χρήση από τα ιδρύματα όλων εκείνων των παρανόμως κατειλημμένων χώρων που ανήκουν στην ιδιοκτησία τους και για τους οποίους σήμερα Έλληνας πολίτης επιβαρύνεται το κόστος λειτουργίας τους (φοιτητικές εστίες, οικήματα, γραφεία κ.λ.π.).

β) Την ενίσχυση της φύλαξης των χώρων του Πανεπιστημίου με δημιουργία ειδικά εκπαιδευμένης υπηρεσίας Πανεπιστημιακής φύλαξης με όμοια λειτουργία όπως σε αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Βασικό της καθήκον θα είναι η επίβλεψη και περιφρούρηση της ομαλής λειτουργίας και των χώρων του εκάστοτε ιδρύματος. Σε περίπτωση βεβαίωσης τέλεσης αδικημάτων θα φέρει την ακέραιη ευθύνη ενημέρωσης της δημόσιας αρχής, λειτουργώντας ως σύνδεσμος εντός του Πανεπιστημίου. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply