Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στο ΣΥΔΚΛΙ

Η ΔΕΗ διέκοψε την παροχή ρεύματος προς το ΣΥΔΚΛΙ (Σύνδεσμος Υδρεύσεως των Δήμων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων) με αποτέλεσμα να μη μπορεί ο δεύτερος να λειτουργήσει τα αντλιοστάσια και να υδροδοτήσει τους Δήμους – μέλη του! Σύμφωνα με πληροφορίες, η μη καταβολή από το ΣΥΔΚΛΙ των ποσών που οφείλει στη ΔΕΗ συμβαίνει διότι ο σύνδεσμος δεν έχει αυτοτελείς πόρους, αλλά χρηματοδοτείται από τους Δήμους – μέλη, που είναι και οι “πελάτες” του. Οι απαιτήσεις του ΣΥΔΚΛΙ προς τους δήμους, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο Ευρώ! Στις πρώτες θέσεις των οφειλετών του συνδέσμου είναι η ΔΕΥΑΙ (πάνω από 400.000 Ευρώ), ο Δήμος Πασσαρώνος (πάνω από 250.000 Ευρώ). Οι δήμαρχοι με τη σειρά τους επικαλούνται το γεγονός της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των πόρων από το δημόσιο προς τους Δήμους, με το πρόβλημα για ακόμα μια φορά να καταλήγει στον πολίτη.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply