Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Στρ. Ιωάννου για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην Πρέβεζα

Περιφέρεια ΗπείρουΤην απόφαση για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές (πέραν από αυτές που ορίζονται με το Ν. 4177/2013) στην Π.Ε. Πρέβεζας, υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στράτος Ιωάννου.

«Η απόφαση είναι αποτέλεσμα ενός εξαντλητικού διαλόγου που διήρκησε περί τους δύο μήνες και κινείται στο πλαίσιο των προτάσεων που κατατέθηκαν. Με πρωτοβουλία μου έγιναν δύο ευρείες συσκέψεις με τη συμμετοχή Δήμων και εμπλεκομένων φορέων, καθώς και πολλές επιμέρους συναντήσεις με επαγγελματίες και εργαζόμενους. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συναίνεση και να στηριχθεί η οικονομία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας κατά την τουριστική περίοδο. Με την ευκαιρία θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με τη συμμετοχή, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της πρωτόγνωρης διαδικασίας που έγινε».

Η απόφαση:

«Εγκρίνουμε την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές (εκτός από αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013) ως ακολούθως:

– Για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, την Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς και την Τοπική Κοινότητα Λούτσας του Δήμου Πάργας, την Τοπική Κοινότητα Λυγιάς, την Τοπική Κοινότητα Βράχου και την Τοπική Κοινότητα Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας, από 1η Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

– Για το παραδοσιακό τμήμα της πόλης Πρέβεζας της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας (ιστορικό κέντρο) όπως αυτό ορίζεται στο ΠΔ39/1989, από 1η Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

– Για την Τοπική Κοινότητα Καναλίου του Δήμου Πρέβεζας από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

– Για τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται εκατέρωθεν των εθνικών οδών 21ης Ε. Ο. Πρέβεζας –Ιωαννίνων (όρια νομού), Ε. Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (όρια νομού), το Ενωτικό τμήμα Ε. Ο. Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας και 21ης Ε. Ο. (από κόμβο Φραξύλα έως κόμβο Λιμποχωβίτη) και το τμήμα Γέφυρα Καλογήρου-Άρτα (όρια νομού) της ΕΟ Ιωαννίνων-Αντιρρίου, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το πλαίσιο ωραρίου εργασίας των παραπάνω καταστημάτων καθορίζεται από 11.00 έως ώρα 20.00.

Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ2α,β,γ του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 καθώς και τα ειδικώς οριζόμενα για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν.1892/1990(Α101) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994(Α34).

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή αναθεωρήσεως τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Προηγούμενες αποφάσεις που αφορούν το ωράριο και τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές σε τουριστικές ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.2224/1994, παραμένουν σε ισχύ.

Με την εν λόγω απόφαση δεν θίγονται εργασιακά ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply