Ημερίδα για την εφαρμογή του Ν.4061/2012 για τη διαχείριση και προστασία ακινήτων

Περιφέρεια ΗπείρουΗμερίδα για την παροχή οδηγιών και την αποσαφήνιση διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4061/2012 για τη διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις) διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 (Ναπ. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα 2ος όροφος).

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:
– 8:45-9:00 Σύντομοι χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου
– 9:00-10:30 «Θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση ακινήτων του ΥΠ.Α.Α.Τ. με παραχώρηση αυτών κατά χρήση» (εισηγητής: Ηλίας Κυριακόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων & Νομικών Υποθέσεων της Δ/νσης Πολιτικής Γης του ΥΠ.Α.Α.Τ.)
– 10:45-12:15 «Διαχείριση και προστασία εκτάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία μετά την ισχύ του Ν/4061/2012» (εισηγητής: Μαρία Βλάχου, Δασοπόνος, Στέλεχος Δ/νσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης)
– 12:15-13:45 «Καταχώριση πράξεων παραχώρησης και άλλων μεταβολών σε ψηφιακή βάση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» (εισηγητής: Κώστας Λόης, Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
– 15:00-16:00 «Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων» (εισηγητή: Μαρία Σεχιώτη, Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊσταμένη Δ/νσης Τοπογραφικής του ΥΠ.Α.Α.Τ.)
– 16:00-17:00 «Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων – Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας Δημοσίου – Εξαγορά κατεχομένων ακινήτων, ακίνητα για βόσκηση, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις» (εισηγητής: Ηλίας Κυριακόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων & Νομικών Υποθέσεων της Δ/νσης Πολιτικής Γης του ΥΠ.Α.Α.Τ.)
– 17:00-19:00 Παρεμβάσεις – Τοποθετήσεις συμμετεχόντων, Συμπεράσματα ημερίδας.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply