Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέες τιμές

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ μέχρι και 13,7% σε ορισμένες κατηγορίες, από την 1η Ιανουαρίου 2011, ανακοίνωσε χθες η επιχείρηση. Το πλήθος των τιμολογίων μέσης και χαμηλής τάσης μειώνεται σε εννιά, ενώ τα ειδικά τιμολόγια (όπως πολυτέκνων, Κοινωνικό) δεν μεταβάλλονται. Η συνολική επιβάρυνση για μία μέση οικογένεια με τυπική κατανάλωση ρεύματος θα ανέρχεται στα 1-2 Ευρώ το μήνα, δηλαδή μια μέση ετήσια επιβάρυνση περί τα 30 Ευρώ. Στις μικρές επιχειρήσεις (που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση) προβλέπονται μειώσεις της τάξεως του 8-15%. Επίσης, εκτιμάται ότι θα μειωθούν και οι κοινόχρηστοι λογαριασμοί ρεύματος πολυκατοικιών κατά 7% περίπου.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply