Ε.Ψ.Ε.Π.: Παράταση προθεσμίας για την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού

no_logoΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Ε.Ψ.Ε.Π. ανακοινώνει ότι ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι και 15/7/2013, ημέρα Δευτέρα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, με την ειδικότητα Φαρμακοποιού για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Η αναλυτική παρουσίαση της θέσης βρίσκεται αναρτημένη στο γραφείο Διοίκησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- Ε.Ψ.Ε.Π., Καλούδη 8β, 2ος όροφος, Ιωάννινα. Επίσης, η Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού θα βρίσκεται αναρτημένη στις ακόλουθες θέσεις:
– στις ιστοσελίδες της Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr), του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.(www.okpapa.gr) και του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr).
– στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., Καλούδη 8β, 2ος όροφος, Ιωάννινα και του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, Ιωάννινα.
– στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Ιωαννιτών.
– στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
– να είναι έως 30 ετών,
– να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν όλες τις εργάσιμες ημέρες (από ώρα 10:00 μέχρι ώρα 15:00) να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλούδη 8β’, 2ος όροφος, Ιωάννινα (πληροφορίες καθημερινά από τις 10:00 ως τις 15:00, τηλ. επικοινωνίας 26510.39820).

Η παραταθείσα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι μέχρι και 15/7/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα: στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π. (Καλούδη 8β’, 2ος όροφος, Ιωάννινα) και στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Ε.Π. www.epsep.gr

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π.,
Κρανάς Παναγιώτης

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply