Εφαρμογή Προγράμματος «Διαύγεια»

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου κ. Γεωργακοπούλου – Μπάστα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, ζήτησε το συντονισμό και τη συνεργασία όλων των Διευθυντών των υπηρεσιών για την εφαρμογή του «Προγράμματος Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Διαύγεια» διασφαλίζεται η διαφάνεια της κρατικής δράσης και ενισχύεται η δυνατότητα των πολιτών να ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν και να ασκούν έλεγχο στη δημόσια εξουσία. Η ενημέρωση από το πρόγραμμα είναι διαθέσιμη στο web site http://diavgeia.gov.gr

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply