Ευχαριστήριο του Δήμου Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (Η.Β.Ε.) η οποία δώρισε δύο οχήματα τύπου VAN.

Ο Δήμος είχε ανάγκη από τέτοιου είδους οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα καθημερινότητας. Στο σημερινό, δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, δύσκολα θα μπορούσε να καλύψει από ιδίους πόρους τέτοιες ανάγκες.

Ως εκ τούτου εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του στην Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων και ελπίζει ότι το παράδειγμά της θα βρει μιμητές.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply