Ερώτηση Χρ. Μαντά για μη πρόβλεψη λειτουργίας ΚΕΦ στο Δήμο Μετσόβου

Ερώτηση: Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών

Θέμα: “Μη πρόβλεψη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο Δήμο Μετσόβου”:

Με βάση την Υπουργική απόφαση υπ αριθμ. Δ6Α 1109388 ΕΞ 2011/2-8-2011 του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων “Λογιστικού” των Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ΄ ύλην αρμοδιότητος Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄Τάξεως», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2187Β’ /29-11-2011, ανεστάλη η λειτουργία της ΔΟΥ Μετσόβου(Β) και οι αρμοδιότητές τις μεταφέρθηκαν στο τμήμα ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (Α’ – Β’).

Με την ίδια απόφαση επρόκειτο να καταργηθούν και οι Δ.Ο.Υ. Κόνιτσας (Β) και Δελβινακίου (Β). Σύμφωνα με το πόρισμα της ειδικής επιτροπής για την αναδιοργάνωση των Δ.Ο.Υ. και κατόπιν της διακήρυξη διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» (Κωδικός Ο.Π.Σ.: 352201) και της υλοποίησής του, το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί στη δημιουργία 99 Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) ως το τέλος του έτους για την διευκόλυνση των φορολογούμενων στην διενέργεια των συναλλαγών τους στις περιοχές των Δ.Ο.Υ. οι οποίες συγχωνεύονται.

Ενώ στη λίστα των περιοχών που θα δημιουργηθούν τα Κ.Ε.Φ. έχουν συμπεριληφθεί οι περιοχές της Κόνιτσας και του Δελβινακίου, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για δημιουργία Κ.Ε.Φ. στην περιοχή του Μετσόβου.

Ο Δήμος Μετσόβου είναι δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Εγνατίας, Μετσόβου και της κοινότητας Μηλέας και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό 7.835 κατοίκους. Επειδή είναι ορεινή τοποθεσία και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι δυσμενείς και πολλές φορές δεν διευκολύνουν τη μετακίνηση των κατοίκων του. Επειδή η χρηματική επιβάρυνση των κατοίκων και η απώλεια επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου για μετακινήσεις είναι μεγάλη.Επειδή στην περιοχή εδρεύουν πολλές επιχειρήσεις και καθημερινά προκύπτει ανάγκη για φορολογικές συνδιαλλαγές ή τακτοποιήσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
– Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, να λειτουργήσει Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων;
– Με βάση τα δικαιολογημένα αιτήματα των κατοίκων σκοπεύετε να αναθεωρήσετε και να δημιουργήσετε Κ.Ε.Φ. στην περιοχή του Μετσόβου;

Ο ερωτών βουλευτής,
Χρήστος Μαντάς

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply