Ερώτηση Μ. Κασσή για τις οφειλές και τα δάνεια των κτηνοτρόφων

kasisΕρώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εργασίας και Ανάπτυξης κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής Ιωαννίνων Μιχάλης Κασσής σχετικά με τα θέματα οφειλών των Κτηνοτροφικών-Πτηνοτροφικών-Χοιροτροφικών Επιχειρήσεων-Συνεταιριστικών οργανώσεων και παραγωγών.

Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:

«« ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργό Εργασίας, Υπουργό Ανάπτυξης

Θέμα: «Θέματα οφειλών Κτηνοτροφικών-Πτηνοτροφικών-Χοιροτροφικών Επιχειρήσεων-Συνεταιριστικών οργανώσεων και παραγωγών»:

Μέσα στη σημερινή πολύ δύσκολη συγκυρία για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς με το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος παραγωγής και φορολόγησης, ο κλάδος της κτηνοτροφίας-χοιροτροφίας και της πτηνοτροφίας αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα και ζωτικής σημασίας προβλήματα.

Σε μία περίοδο όπου είναι αναγκαία η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και η έμπρακτη στήριξη του Κράτους σε όλες τις υγιείς επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των Ελληνικών προϊόντων, παρατηρείτε μία απροθυμία στήριξης κυρίως των κτηνοτροφικών-χοιροτροφικών και των πτηνοτροφικών μονάδων που μαστίζονται από τα εξής προβλήματα:
– Ανυπαρξία σοβαρών κανόνων και ελέγχων εξασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού.
– Ανυπαρξία ουσιαστικού ελέγχου των μεθόδων λειτουργίας των αλυσίδων διανομής τροφίμων (super market) στα θέματα σύναψης συμβάσεων με τις εταιρίες παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων που διανέμονται και μη εφαρμογή του Νόμου της ΕΕ για τον τρόπο πληρωμής για τα νωπά κρέατα και την εφαρμογή net τιμών πώλησης.
– Ανεξέλεγκτη λειτουργία των τραπεζών στο θέμα της δανειοδότησης των επιχειρήσεων και παραγωγών αυτών για την εξασφάλιση ρευστότητας.
– Ανελαστική λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων στο θέμα της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των εταιριών αυτών.
– Ανυπαρξία ενισχύσεων και προγραμμάτων για την ενίσχυση των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που προσφέρουν σε αντίθεση με τις πολιτικές που ασκούνται σε γειτονικές χώρες μέλη της ΕΕ.
– Έλλειψη πολιτικής βούλησης αντιμετώπισης θεμάτων δανείων των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων που δόθηκαν με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ανυπαρξία συντονισμένων πολιτικών και παρεμβάσεων για έναν δυναμικό κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας και Παραγωγής, θέτει σε κίνδυνο περισσότερες από 25.000 θέσεις εργασίας και πολλαπλάσιους παραγωγούς προϊόντων νωπού κρέατος.

Ταυτόχρονα η τακτική αυτή ενισχύει στην εισαγωγή αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων κρέατος τη στιγμή που σε πολλές χώρες της Ευρώπης γνωρίζουμε πως προκύπτουν τεράστια διατροφικά σκάνδαλα στον τομέα αυτό.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1) Πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το θέμα των δανείων των εταιριών και παραγωγών και ειδικά αυτών που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και τι απαντούν στις προτάσεις των φορέων για άτοκη χρέωση και εξόφληση σε 15 ετήσιες δόσεις με έναρξη από 31/12/2013 και πως θα ρυθμιστούν τα δάνεια που χρειάστηκαν να παρθούν εξαιτίας της γρίπης των πτηνών;
2) Ποια μέτρα και πολιτικές σκοπεύουν να αναπτύξουν για την στήριξη των επιχειρήσεων αυτών, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη στήριξη των θέσεων εργασίας, την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κανόνων λειτουργίας των super market για τα νωπά κρέατα, την πραγματοποίηση ελέγχων στις αλυσίδες πώλησης τροφίμων και στη ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών εισφορών;
3) Πως σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τη δραματική αύξηση των παράνομων εισαγωγών «ελληνοποιημένων» νωπών κρεάτων σε τιμές dumbing που καλύπτουν τη συρρικνωμένη Ελληνική Παραγωγή λόγο έλλειψης κεφαλαίων κίνησης; »»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply