Ερώτηση Θ. Οικονόμου για προστασία κτηνοτρόφων

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, απευθύνονται με Ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Θανάση Οικονόμου με αντικείμενο την προστασία των κτηνοτρόφων της Ζώνης Γάλακτος Βόρειας Ελλάδας από σχηματιζόμενο μονοπώλιο βιομηχανιών γάλακτος και την προστασία των τιμών του παραγωγού.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, από τις 18 Ιανουαρίου εξετάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση της Vivartia (ΔΕΛΤΑ) και της ΜΕΒΓΑΛ και σύμφωνα με την εισήγηση της ίδιας της Επιτροπής μία τέτοια συγχώνευση δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού στην προμήθεια νωπού γάλακτος, στην παραγωγή και διάθεση φρέσκου γάλακτος, καθώς και στην παραγωγή και διάθεση σοκολατούχου γάλακτος στην ελληνική επικράτεια. Στη σχετική εισήγηση αναφέρεται ότι κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η συγχώνευση των δύο εταιριών.

Οι Βουλευτές επισημαίνουν στον Υπουργό ότι οι δύο εταιρίες έχουν παρελθόν παραβατικότητας για σχηματισμό καρτέλ, με στόχο τη μείωση της τιμής προμήθειας του φρέσκου γάλακτος από τους κτηνοτρόφους και μάλιστα έχουν τιμωρηθεί γι’ αυτό με υψηλά πρόστιμα. «Συνεπώς», τονίζουν, «για να διασφαλισθεί η αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών και στο μέλλον θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί όχι μόνο η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και η Κυβέρνηση».

Άλλωστε, οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας έχουν καταγγείλει κατ’ επανάληψη μέσω των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων, ότι δέχονται ισχυρές πιέσεις από τη βιομηχανία για μείωση της τιμής του φρέσκου γάλακτος, οι οποίες εύλογα αναμένεται να ενταθούν, εάν επιτραπεί η συγχώνευση των δύο κορυφαίων εταιρειών και ο σχηματισμός νέας βιομηχανίας, με μονοπωλιακή θέση έναντι των κτηνοτρόφων στην τοπική αγορά.

Οι Βουλευτές ξεκαθαρίζουν ότι «ενδεχόμενη μείωση της τιμής πέραν των ορίων αντοχής των κτηνοτρόφων θα μπορούσε να θέσει εκτός παραγωγής μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων, οδηγώντας σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό τις τοπικές κοινότητες».

Ως εκ τούτου ζητούν να πληροφορηθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει προκειμένου να διασφαλισθεί η δίκαιη μεταχείριση των κτηνοτρόφων μετά τη συγχώνευση, εάν προτίθεται να παρέμβει στη διαδικασία που άρχισε ενώπιον της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προχωρώντας σε συγκεκριμένες προτάσεις για την κατοχύρωση των συμφερόντων των παραγωγών.

Καταλήγουν δε στην Ερώτησή τους με ειδική αναφορά στη «Δωδώνη», ρωτώντας το Υπουργείο κατά πόσο έχουν εξεταστεί οι δυνατότητες να αποκτήσει παρουσία στην Ζώνη Γάλακτος της Βόρειας Ελλάδας μια ισχυρή συνεταιριστική βιομηχανία, όπως η «Δωδώνη», ώστε να διασφαλισθεί η υγιής ανταγωνιστική λειτουργία της τοπικής αγοράς μετά τη συγχώνευση. Καθώς και αν σκοπεύει να προχωρήσει σε σχετικές συνεννοήσεις με τις διοικήσεις γαλακτοβιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής – συμπεριλαμβανομένου της «Δωδώνης»- , ώστε αυτές να παρέμβουν στη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να διεκδικήσουν ισχυρή παρουσία στην Ζώνη Γάλακτος της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μέτρων, που θα επιβάλει η Επιτροπή στις δύο υπό συγχώνευση βιομηχανίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης

««

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την προστασία των κτηνοτρόφων της Ζώνης Γάλακτος Βόρειας Ελλάδας από σχηματιζόμενο μονοπώλιο βιομηχανιών γάλακτος.

Στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού εξετάζεται από την Δευτέρα, 18.1.2011, η υπόθεση συγχώνευσης των βιομηχανιών γάλακτος Vivartia (ΔΕΛΤΑ) και ΜΕΒΓΑΛ, μέσω της οποίας δημιουργείται η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην ελληνική αγορά.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση που εξετάζεται στην Ολομέλεια, « η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές της προμήθειας νωπού γάλακτος (τόσο σε τοπικές παραγωγικές ζώνες της Βόρειας Ελλάδας, όσο και σε εθνικό επίπεδο), της παραγωγής και διάθεσης φρέσκου γάλακτος, καθώς και της παραγωγής και διάθεσης σοκολατούχου γάλακτος στην ελληνική επικράτεια.Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση».

Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι οι δύο γαλακτοβιομηχανίες έχουν στο παρελθόν τιμωρηθεί με υψηλά πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για σχηματισμό καρτέλ, με στόχο τη μείωση της τιμής προμήθειας του φρέσκου γάλακτος από τους κτηνοτρόφους. Πρόκειται, δηλαδή, για συγχώνευση δύο εταιρειών με παρελθόν παραβατικότητας σε ό,τι αφορά την τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί όχι μόνο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και από την κυβέρνηση, με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλισθεί η αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών στο μέλλον.

Άλλωστε, οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας έχουν καταγγείλει κατ’ επανάληψη μέσω των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων, ότι δέχονται ισχυρές πιέσεις από τη βιομηχανία για μείωση της τιμής του φρέσκου γάλακτος, οι οποίες εύλογα αναμένεται να ενταθούν, εάν επιτραπεί η συγχώνευση των δύο κορυφαίων εταιρειών και ο σχηματισμός νέας βιομηχανίας, με μονοπωλιακή θέση έναντι των κτηνοτρόφων στην τοπική αγορά.  Ενδεχόμενη μείωση της τιμής πέραν των ορίων αντοχής των κτηνοτρόφων θα μπορούσε να θέσει εκτός παραγωγής μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων, οδηγώντας σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό τις τοπικές κοινότητες.

Ενόψει των παραπάνω ερωτάσθε:

 Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλισθεί η δίκαιη μεταχείριση των κτηνοτρόφων μετά τη συγχώνευση; Θα παρέμβει το υπουργείο, στο όνομα της προστασίας της κτηνοτροφίας στην Βόρεια Ελλάδα, στη διαδικασία που άρχισε ενώπιον της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προχωρώντας σε συγκεκριμένες προτάσεις για την κατοχύρωση των συμφερόντων των παραγωγών;

 Έχει εξετάσει το υπουργείο τις δυνατότητες να αποκτήσει παρουσία στην Ζώνη Γάλακτος της Βόρειας Ελλάδας για παράδειγμα μια ισχυρή συνεταιριστική βιομηχανία, όπως η Δωδώνη, ώστε να διασφαλισθεί η υγιής ανταγωνιστική λειτουργία της τοπικής αγοράς μετά τη συγχώνευση; Σκοπεύει να προχωρήσει σε σχετικές συνεννοήσεις με τις διοικήσεις γαλακτοβιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής όπως για παράδειγμα της Δωδώνης, ώστε αυτές να παρέμβουν στη διαδικασία ενώπιον της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να διεκδικήσουν ισχυρή παρουσία στην Ζώνη Γάλακτος της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μέτρων/δεσμεύσεων, που θα επιβάλει η Επιτροπή στις δύο υπό συγχώνευση βιομηχανίες;

 Ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την αποτελεσματική προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών από ενδεχόμενες μεθοδεύσεις των βιομηχανιών, όπως ήταν στο παρελθόν η διαπιστωμένη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προσπάθειά τους να υφαρπάξουν, μέσω συμπίεσης των τιμών παραγωγού, μέρος των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Οικονόμου Αθανάσιος
Παραστατίδης  Θεόδωρος
Γιουματζίδης Βασίλειος
Τζελέπης Μιχάλης

»»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply