Ερώτηση Γ. Ανατολάκη για όρους ενοικίων κατοικίας

Κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Γ. Ανατολάκη προς τον υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με τους όρους αναπροσαρμογής των ενοικίων κατοικίας λόγω των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων:

«« Προς: Τον Αξιότιμο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Θέμα: «Αδυναμία καταβολής των όρων αναπροσαρμογής των ενοικίων κατοικίας λόγω των αλλεπάλληλων σκληρών δημοσιονομικών μέτρων»:

Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες άτομα και οικογένειες που βρίσκονται στο ενοίκιο, λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τα εισοδήματα τους. Συγκεκριμένα, σε όλα τα μισθωτήρια συμφωνητικά για κατοικία υπάρχει όρος μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για αυτόματη αναπροσαρμογή του μισθώματος ίση με τον γενικό ρυθμό αύξησης του εισοδήματος των υπαλλήλων και των συνταξιούχων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι διασφαλίζονταν τόσο η πραγματική αξία του μισθώματος για τον εκμισθωτή, όσο και η δυνατότητα του μισθωτή να ανταποκριθεί σε αυτό το ποσοστό αναπροσαρμογής.

Ωστόσο, από την ψήφιση του Ν. 3845/2010, οι αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων όχι μόνο “πάγωσαν” αλλά και μειώθηκαν, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται περαιτέρω η πραγματική αξία του εισοδήματος τους από όρους μισθωτηρίων συμφωνητικών, που όταν συνάφθηκαν είτε δεν είχε ψηφιστεί ο Ν.3845/2010, είτε οι οικονομικές του επιπτώσεις δεν είχαν “περάσει” στην πραγματική οικονομία. Το αποτέλεσμα είναι η πληρωμή των ενοικίων από την πλευρά των νοικοκυριών να κρίνεται δυσβάστακτη, ενώ η άρνηση των εκμισθωτών να δεχτούν μειώσεις στο ενοίκιο, οδηγεί πολλούς από αυτούς σε ένδικα μέσα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τον οικονομικό τους βίο.

Συνεπώς ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Με στόχο την προστασία του εισοδήματος των μισθωτών στέγης και την αποφυγή διενέξεων μεταξύ των τελευταίων και των εκμισθωτών, που έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλούν συμφόρηση στα πολιτικά δικαστήρια, πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε νομοθετικά το ανωτέρω φαινόμενο;

2. Είναι στις προθέσεις σας να θεσπίσετε διάταξη νόμου με βάση την οποία όλοι οι όροι αναπροσαρμογής των μισθωμάτων κύριας κατοικίας, ιδίως αυτών που συνάφθηκαν προ της ψήφισης του Ν. 3845/2010, παύουν να έχουν ισχύ και στο εξής θα λαμβάνονται υπόψη οι αυξήσεις ή το “πάγωμα” στους μισθούς και τις συντάξεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα;

3. Δεδομένου ότι από το προσεχές φθινόπωρο αναμένεται να εισέλθει και το “μεσοπρόθεσμο” πρόγραμμα στην πραγματική οικονομία, το οποίο θα επιφέρει νέα μείωση στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, σε τι χρονικό ορίζοντα θα παρθούν οι όποιες σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες σας;

Ο Ερωτών Βουλευτής, Ανατολάκης Γεώργιος, Β’ Πειραιώς ΛΑ.Ο.Σ. »»

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply