Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τον αποκλεισμό ΑΕΙ & ΤΕΙ από τις διεθνείς ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

ΣΥΡΙΖΑΕρώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ, με τη συμμετοχή του βουλευτή Ιωαννίνων Χρήστου Μαντά, για τον αποκλεισμό Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων από τις διεθνείς ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες:

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ, ΕΠ, Ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων βασίζεται στην πρόσβαση και σε ηλεκτρονικές πηγές. Πρόκειται για το κύριο εργαλείο ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και ο περιορισμός χρήσης του επιφέρει ραγδαία επιβράδυνση στην πρόοδο των επιστημόνων της χώρας ή ισοδύναμα μια σημαντική επιβάρυνση στο ατομικό τους εισόδημα, αφού εν τέλει θα χρειαστεί να πληρώνουν την πρόσβασή τους στις παραπάνω πηγές.

Ο Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει ενημερώσει τα ΑΕΙ της χώρας για αποκλεισμό πρόσβασης από το τέλος Μαΐου 2013 λόγω μη καταβολής των απαιτούμενων συνδρομών από πλευράς Υπουργείου, ενώ κάποιοι διεθνείς οίκοι έχουν σταματήσει από τον μήνα Απρίλιο.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:
1. Για ποιο λόγο προέβη στην άρση της αρχικής ένταξης της χρηματοδότησης την 17η Δεκεμβρίου 2012;
2. Για ποιο λόγο προτείνει τη μείωση του προϋπολογισμού χρηματοδότησης κατά το ένα τρίτο σε βάθος τριετίας και κατά το ένα δεύτερο για το 2013, ενώ την ίδια στιγμή ο Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποδεικνύει ότι πραγματοποιήθηκε εκ των ενόντων οικονομία κλίμακας που αγγίζει τα όρια του έτους 2000;
3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και εκταμίευσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού, όπως ζητείται με το υπ’ αριθμ. 39638/ΣΤ1/21.03.2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.;
4. Σε ποιες συγκεκριμένες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να επιτραπεί απρόσκοπτα η ηλεκτρονική πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά;

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply