Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για συνταξιούχους αναπηρίας

Ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα την «Επέκταση του θεσμού της προσωρινής σύνταξης σε συνταξιούχους του Δημοσίου και αλλαγή των προϋποθέσεων για συνταξιούχους αναπηρίας» κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς.

Σύμφωνα με καταγγελίες των πολιτών, αλλά και βάσει των επίσημων στοιχείων που παραθέτουν τα αρμόδια Υπουργεία, οι καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων είναι τεράστιες. Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αναγκάζονται να περιμένουν από 10 μήνες έως και 3 χρόνια για να λάβουν τη σύνταξή τους, ενώ οι αιτούμενοι συντάξεως αναπηρίας παραμένουν όμηροι αρχικά των Ταμείων τους για την ανακεφαλαίωση των ενσήμων τους και έπειτα των ΚΕΠΑ, όπου η αναμονή για ραντεβού με επιτροπή φτάνει τους 10 μήνες.

Ο θεσμός της προσωρινής σύνταξης αποσκοπεί στην ομαλή οικονομική μετάβαση των ασφαλισμένων από την ενεργό επαγγελματική δράση στη συνταξιοδοτική, με τις ελάχιστες κατά το δυνατόν οικονομικές απώλειες, προβλέπεται όμως μόνο για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και όχι του δημοσίου.

Μια τέτοια διάκριση δεν αιτιολογείται ειδικά από τη στιγμή που για ένα δημόσιο υπάλληλο ο χρόνος υπηρεσίας γίνεται εύκολα γνωστός στις υπηρεσίες απονομής, καθιστώντας απίθανη την περίπτωση να μη δικαιούται σύνταξη ο αιτών.

Ομοίως δεν αιτιολογείται ο τρόπος εφαρμογής του θεσμού της προσωρινής σύνταξης στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, για τους οποίους απαιτείται οριστική απόφαση από τα ΚΕΠΑ και προηγείται ανακεφαλαίωση των ενσήμων, με αποτέλεσμα ασφαλισμένοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, να περιμένουν πολλούς μήνες για να λάβουν την προσωρινή σύνταξη!

Επειδή, με βάση την αρχή της ισότητας των πολιτών αλλά και για ανθρωπιστικούς λόγους ο θεσμός της προσωρινής σύνταξης πρέπει να εφαρμοσθεί και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Επειδή, είναι αδιανόητο άνθρωποι με αναπηρία να παραμένουν όμηροι της δυσλειτουργίας των ΚΕΠΑ προκειμένου να λάβουν έστω μια προσωρινή σύνταξη.Επειδή, η πρακτική της διακοπής των συντάξεων αναπηρίας που κρίνονται για παράταση φέρνει σε απόγνωση τους συνταξιούχους και επιφορτίζει τις υπηρεσίες με επιπλέον γραφειοκρατία.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι του δημοσίου προσωρινή σύνταξη;
2) Θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας προσωρινή σύνταξη από την αίτησή τους στα ΚΕΠΑ, χωρίς να απαιτείται οριστική απόφαση επιτροπής;
3) Θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, στις περιπτώσεις παρατάσεων, να μη διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης ή του επιδόματος αναπηρίας έως τη νέα οριστική απόφαση από την επιτροπή, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Προέγκρισης και έχει γίνει δεκτή η αίτηση από τα ΚΕΠΑ;

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply