Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη Συνεταιριστικών Τραπεζών

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με θέμα τη στήριξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

Ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, μεταξύ των οποίων και o βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς, κατέθεσαν ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για το ζήτημα της στήριξης των Συνεταιριστικών Τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες επιτελούν σημαντικό έργο για τις τοπικές οικονομίες ως πιστωτικά ιδρύματα ειδικού σκοπού. Λειτουργώντας συμπληρωματικά στο επίσημο τραπεζικό σύστημα, καλύπτουν ανάγκες που δεν προσφέρονται από το δίκτυο των εμπορικών τραπεζών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν 187.000 μέλη, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι το 15% του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μέλη Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Η Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι έχει προβεί το τελευταίο διάστημα σε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αδικαιολόγητα δεν έχει ακόμα εντάξει τις Συνεταιριστικές Τράπεζες στο πεδίο εφαρμογής του και έχει επιλέξει την εξαφάνιση των δημοσίων τραπεζών, όπως ήδη συνέβη με την ΑΤΕ και αναμένεται να συμβεί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

– Η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών βαίνει προς ολοκλήρωση, δίχως ακόμα να έχει προβλεφθεί η στήριξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών.
– Το ύψος της πιθανής ενίσχυσης των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι ελάχιστο σε σχέση με το κόστος διάσωσης των ιδιωτικών εμπορικών τραπεζών.
– Η ένταξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο ΤΧΣ απαιτεί μονάχα ελάχιστες τροποποιήσεις στο Ν. 3864/2010 – για τη δυνατότητα απόκτησης προαιρετικών μερίδων – και στον Ν. 1667/1986.
– Έχει διαφανεί μια διακομματική συναίνεση για την ανάγκη στήριξης των Συνεταιριστικών Τραπεζών και υπήρξαν διαβεβαιώσεις τόσο από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξέταση του ζητήματος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Σε ποιες ενέργειες έχει ήδη προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος;
– Σκοπεύει η Κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα τις Συνεταιριστικές Τράπεζες με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Ν. 3864/2010 και του Ν. 1667/1986; Αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της;

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply