Ερώτηση βουλευτών ΛΑ.Ο.Σ.

Ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. αναφορικά με τα επαγγελματικά διακαιώματα των πτυχιούχων του τέως Π.Σ.Ε. “Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

«« H Νομαρχιακή Επιτροπή ΛΑ.Ο.Σ. Ιωαννίνων παραθέτει την ακόλουθη ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατέθεσαν οι βουλευτές του κόμματoς μας και, παράλληλα, μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κ.κ. Ανατολάκης Γεώργιος (Β’ Πειραιώς) & Άδωνις – Σπυρίδωνας Γεωργιάγης (B΄Αθηνών) αναφορικά με τα μετέωρα, έως σήμερα, επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τ. Π.Σ.Ε. “Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στην ερώτηση τους οι εν λόγω βουλευτές ζητούν, μεταξύ άλλων, από την αρμόδια Υπουργό να πληροφορηθούν την ακριβή ημερομηνία που θα συνεδριάσει Συμβούλιο Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.), δεδομένου ότι έχει να συνεδριάσει τον τελευταίο καιρό για χρονικό διάστημα άνω του ενός έτους, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται η πενταετούς διαρκείας πανεπιστημιακή εκπαίδευση των εν θέματι πτυχιούχων και να παρεμποδίζεται έτσι το συνταγματικού επιπέδου δικαίωμα πρόσβασης τους στην εργασία.

Αναλυτικότερα, η ερώτηση των βουλευτών του κόμματος μας προς την κα Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων έχει ως εξής:

« Προς: Την Αξιότιμη Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Θέμα: “Στον αέρα βρίσκονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του πρώην Π.Σ.Ε. “Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»:

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1998 – 2005 λειτούργησε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής “Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας”, φοίτησης πενταετούς διαρκείας, από το οποίο αποφοίτησαν περίπου 70 φοιτητές. Ένα σημαντικό ποσοστό μάλιστα από αυτούς παρακολούθησαν επιτυχώς προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τόσο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όσο και σε άλλα Α.Ε.Ι.

Παρά το γεγονός ότι ο τίτλος σπουδών που χορηγούσαν τα Π.Σ.Ε. είναι απολύτως ισότιμος με τα πτυχία που χορηγούν τα αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστήμιων και των ΤΕΙ, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του συγκεκριμένου Προγράμματος παραμένουν μέχρι και σήμερα στον αέρα. Αιτία αποτελεί η μη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) για χρονικό διάστημα άνω του ενός έτους. Για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων έχουν αποστείλει επανειλημμένως υπομνήματα οι ίδιοι οι πτυχιούχοι ενώ θετική γνώμη έχει εκφράσει και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σχετική απόφαση της.

Το γεγονός αυτό απαξιώνει την πενταετή πανεπιστημιακή εκπαίδευση των αποφοίτων καθώς και τις οικονομικές θυσίες των γονέων τους να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο έτσι ώστε να τους διασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές επαγγελματικές προοπτικές.

Συνεπώς ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Είστε διατεθειμένοι να σεβαστείτε τους κόπους και τις οικονομικές θυσίες των πτυχιούχων του συγκεκριμένου τμήματος με το καθορίσετε και να αναγνωρίσετε τα επαγγελματικά τους δικαιώματα;

2. Πότε πρόκειται να συνεδριάσει το Σ.Α.Π.Ε. για να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των παραπάνω πτυχιούχων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην αγορά εργασίας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:
– Ανατολάκης Γεώργιος, Β’ Πειραιώς ΛΑ.Ο.Σ.
– Γεωργιάδης Σπυρίδων – Αδωνις, Β΄ Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ. »»

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply