Ερώτηση Ανατολάκη για πτυχιούχους Τμ. Πλαστικών Τεχνών

Κοινοβουλευτική ερώτηση Γ. Ανατολάκη, βουλευτή ΛΑ.Ο.Σ., προς την υπουργό Παιδείας σχετικά με την ένταξη των πτυχιούχων του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στον κλάδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

«« Προς: Την Αξιότιμο Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Θέμα: «Ενταξη Πτυχιούχων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης σε κλάδο της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης »:

Σας αποστέλλω το υπ’ αριθμ. 178/5-10-2010 δικαιολογημένο έγγραφο αίτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Ειστημών της Τέχνης περί ένταξης των πτυχιούχων του σε κλάδο ή κλάδους της Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Το αίτημα μέχρι σήμερα παραμένει αναπάντητο, παρά την προθεσμία των πενήντα (50) ημερών που επιβάλλει το άρθρο 6 § 1 του Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 102).

Δεδομένου του απόλυτα δικαίου αιτήματος να παρακαλώ να εξετάσετε επί της ουσίας το συνημμένο έγγραφο, προκειμένου να ενταχθούν οι εν λόγω πτυχιούχοι σε κλάδο ή κλάδους της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης και να αναγνωριστεί έτσι η τετραετής, πανεπιστημιακού επιπέδου, φοίτηση τους.

Ο Βουλευτής, Ανατολάκης Γεώργιος, Β΄ Πειραιώς ΛΑ.Ο.Σ. »»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply