Επιστολή Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων

no_logoΕπιστολή Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων για νέο οργανόγραμμα ΥΠΑΑΤ και υποβάθμιση υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου:

«« ΠΡΟΣ: 1. κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 2. κ. Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων

ΘΕΜΑ: “Νέο οργανόγραμμα ΥΠΑΑΤ & υποβάθμιση υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου”:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ο πρωτογενής τομέας στην Περιφέρεια της Ηπείρου απασχολεί το 19,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της, ποσοστό που είναι το 3ο υψηλότερο και αρκετά πάνω από το αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας (13,1%). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία της έκτασης της Περιφέρειας συγκαταλλέγεται στις πραγματικά ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές θα επανακαθοριστούν για την περίοδο 2014 – 2020, η άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας αποκτά επιπρόσθετη αξία καθώς επιτελεί θεμελιώδη κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό ρόλο.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ολοένα και από περισσότερους ότι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία μπορούν και επιβάλλεται να ξαναγίνουν άμεσα βασικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας.

Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού είναι μεταξύ άλλων η στήριξη των παραγωγών με γεωτεχνικές υπηρεσίες αποκεντρωμένες, σύγχρονα οργανωμένες και αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των χρόνιων εγγενών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Πρόσφατα, παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πρόταση οργανογράμματος για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Σύμφωνα με αυτό, προτείνεται η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της δομής και της αποστολής των αποκεντρωμένων δομών του ΥΠΑΑΤ με τη δημιουργία πολυδύναμων μονάδων υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας στα πρότυπα της υπηρεσίας one stop shop από τις
καταργούμενες μονάδες καθώς και η συστέγαση των μονάδων αυτών με υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ. Αναμφίβολα, η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική έλλειψη του ΥΠΑΑΤ και ασφαλώς είναι λειτουργική και μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Όμως, ταυτόχρονα, το προτεινόμενο οργανόγραμμα, αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, παρουσιάζει κατά την άποψή μας σοβαρές αδυναμίες. Διαπιστώνεται ότι η χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών που παραμένουν δεν εντάσσεται σε κάποιο προφανή χωροταξικό ή/και στρατηγικό σχεδιασμό καθώς καταργούνται τέσσερα (4) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.), συγχωνεύονται (;) τουλάχιστον τέσσετα (4) Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών & Αναλύσεων Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) και καταργείται το σύνολο των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Κ.Γ.Β.Ζ.).

Ειδικότερα, στα Ιωάννινα καταργούνται υπηρεσίες διαπεριφερειακής εμβέλειας, όπως το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ενώ είναι άγνωστη η τύχη του Περιφερειακού Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών & Αναλύσεων Λιπασμάτων, αναγκάζοντας τον Ηπειρώτη, τον Κερκυραίο και τον Λευκαδίτη παραγωγό να απευθύνεται στην Λάρισα και το Βόλο, όταν στη Βόρειο Ελλάδα όχι μόνο διατηρείται η ύπαρξη των ίδιων υπηρεσιών που καταργούνται στα Ιωάννινα αλλά υπάρχει και υψηλή πυκνότητα.

Η σημασία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και ειδικά των Εργαστηρίων είναι γνωστή και πολύτιμη. Πρόταση του Συνδέσμου μας είναι η αξιοποίηση των Περιφερειακών αυτών εργαστηρίων του Υπουργείου οι οποίες εφόσον ενταχθούν οργανικά σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς να αναιρείται η φιλοσοφία της νέας δομής, μπορούν να αναλάβουν επιπλέον τους εξής πολύ σημαντικούς τομείς:
1) τον καθολικό έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα διακινούμενα αγροτικά προϊόντα πριν φθάσουν στο τραπέζι κάθε νοικοκυριού, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των τροφίμων,
2) την ουσιαστική συνδρομή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πραγματικό έλεγχο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης διενεργώντας εργαστηριακές αναλύσεις.

Τέλος, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, επειδή γνωρίζουμε το προσωπικό ενδιαφέρον σας για την ουσιαστική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της πατρίδας μας, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις προτάσεις του Συνδέσμου μας και μην επιτρέψετε να υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ όχι μόνο στην Περιφέρεια της Ηπείρου αλλά σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας προκειμένου να καταστεί εφικτό ο αγροτικός τομέας να αποτελέσει την ατμομηχανή μιας βιώσιμης ανάπτυξης. »»

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply