Επιστολή στον πρωθυπουργό για μισθώματα

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με κοινοποίηση στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, απέστειλαν σήμερα οι βουλευτές Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Θανάσης Οικονόμου και Εύα Καϊλή όσον αφορά τα μισθώματα των ακινήτων του Δημοσίου.

Στην επιστολή τους οι τρεις βουλευτές επισημαίνουν ότι το ελληνικό κράτος έχει στην κυριότητά του μια τεράστια ακίνητη περιουσία, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις πάγιες στεγαστικές ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών. Πολλές φορές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές, ακολουθείται η τακτική της ενοικίασης άλλων, ιδιωτικών κτιρίων.

Ωστόσο, η τακτική της μίσθωσης χώρων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών των Υπουργείων και των ΔΕΚΟ που απαντάται σε όλη την επικράτεια, ακολουθείται χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των κτιρίων που ενοικιάζονται. «Κατά συνέπεια, ασάφεια υπάρχει και ως προς την εικόνα του ύψους των χρημάτων που δαπανά το Ελληνικό Κράτος για να καλύψει τις ανάγκες αυτές». Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο, δημόσια κτίρια να παραμένουν αναξιοποίητα και άλλα, εγκαταλελειμμένα, να έχουν καταπατηθεί. Ταυτόχρονα τίθεται το ζήτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης των κληροδοτημάτων.

«Οφείλουμε να φροντίσουμε ώστε να εξοικονομηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τέτοιου είδους δαπάνες ως ένα πρώτο βασικό μέτρο για την μείωση του σπάταλου κράτους», επισημαίνουν οι βουλευτές.

Προτείνουν δε, να κατατεθούν αναλυτικές λίστες με τους Δημόσιους Οργανισμούς που συγχωνεύτηκαν ούτως ώστε να ερευνηθεί τι απέγιναν τα ακίνητα των συγχωνευμένων οργανισμών. (π.χ. ποιοι από αυτούς τους οργανισμούς έχουν μεταπηδήσει σε ιδιόκτητα κτίρια; Ποια σε μισθωμένα και με ποιο κόστος; Σε ποιο επίπεδο και σε ποιες περιπτώσεις έχουν εξοικονομηθεί δαπάνες;)

Και παράλληλα, να ενημερώσουν οι Υπουργοί τους Βουλευτές ανά νομό, για τα παραπάνω, με σκοπό να καταρτιστούν πίνακες με όλα τα ακίνητα που μισθώνουν για τη στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών και των ΔΕΚΟ αρμοδιότητας του Υπουργείου τους, με αναφορά στο ύψος των μισθωμάτων και τη μεταβολή τους από το έτος 2009 στο έτος 2010. Ομοίως, να καταρτιστούν πίνακες με όλα τα αναξιοποίητα δημόσια κτίρια και τα κληροδοτήματα του κάθε νομού, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική αξιοποίηση τους.

Καταλήγουν αναφέροντας στον Πρωθυπουργό, ότι «η συμβολή των Βουλευτών που γνωρίζουν την πραγματικότητα της περιοχή τους θα βοηθήσει αποφασιστικά στη μείωση του σπάταλου κράτους».

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply