Επιστολή Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας

Επιστολή της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στους βουλευτές Ηπείρου:

«« Προς: Τους βουλευτές Ηπείρου,
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΠΑΣΟΚ,
Κοινοβουλευτική Ομάδα Ν.Δ.,
Κοινοβουλευτική Ομάδα Κ.Κ.Ε.,
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΛΑΟΣ,
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ

Κοινοποίηση: Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνη, Δήμο Ιωαννιτών, Δήμο Αρταίων, Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών Αθηνών, Σύλλογο Προστασίας Αράχθου.

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Πληροφορηθήκαμε ότι το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Με την παρούσα θέλουμε να σας συγχαρούμε, αφ’ ενός μεν για την στάση που κρατήσατε μέχρι σήμερα στο καυτό θέμα κατασκευής και τρίτου φράγματος στον Άγιο Νικόλαο του ποταμού Αράχθου, αφ’ ετέρου δε να σας επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι ο κίνδυνος για την κατασκευή του εν λόγω φράγματος που θα επιφέρει πολλαπλές, ανεπανόρθωτες βλάβες και καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή των γραφικών Τζουμέρκων όχι μόνο δεν έχει αποφευχθεί, αντιθέτως, είναι υπαρκτός και άμεσος.

Γνωρίζετε καλύτερα παντός άλλου ότι οι διατάξεις των άρθρων 52 και 56 του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ επιδιώκουν και στοχεύουν στην κατασκευή του εν λόγω φράγματος και μετά την τροποποίηση του άρθρου 56 που έκανε ο Υπουργός κος Παπακων/νου.

Και αυτό γιατί η διάταξη του άρθρου 52 εξομοιώνει τα μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και ενώ η διάταξη είναι κατ’ εξοχήν χωροταξική δεν τέθηκε τυχαία από τον κ. Υπουργό στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο αλλά για να εξυπηρετήσει μελλοντικούς στόχους και σκοπούς. Η εν λόγω διάταξη σε συνδυασμό με την τροποποιημένη διάταξη του άρθρου 56 ανοίγει και πάλι το δρόμο για την κατασκευή και τρίτου μεγάλου φράγματος στον Άραχθο, αφού η διάταξη του άρθρου 56 ουσιαστικά αναβαθμίζει τα σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ήδη βρίσκονται σε διαβούλευση) έναντι των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων.

Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι:

– 1. Σύμφωνα με το νόμο 3199/2003 ο οποίος αναφέρεται στην «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και ειδικότερα κατά την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού «λαμβάνονται υπ’όψιν και οι κατευθύνσεις και προτάσεις των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου 2742/1999». Σήμερα με την τροποποιημένη διάταξη του άρθρου 56 η ως άνω διάταξη αναιρείται και επιδιώκεται το εντελώς αντίθετο δηλαδή, η υπερίσχυση των Σχεδίων των Υδάτινων Πόρων έναντι των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων. Με άλλα λόγια το έλασσον που είναι υποδεέστερο επιβάλλει στο μείζον που κατισχύει ως ισχυρότερο, αυτό αποτελεί άλλη μία πρωτοτυπία.

– 2. Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης των υδάτινων πόρων, πουθενά δεν ζητείται εκ του νόμου 3199/2003 η σύμφωνη γνώμη των συντεταγμένων περιφερειακών οργάνων (Δήμοι περιοχής, Αιρετή περιφέρεια), η μόνη σύμφωνη γνώμη που θέτει ως προϋπόθεση το άρθρο 7 του νόμου 3199/2003 είναι αυτή της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ ,την οποία αφού εξασφαλίσει ο αρμόδιος Υπουργός προχωρεί στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Πάντα δε τα λεγόμενα του κυρίου Υπουργού περί λήψεως γνώμης των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας αποτελούν πομφόλυγες.

– 3. Τα Προεδρικά Διατάγματα, είναι μία από τις εκφάνσεις της νομοθετικής εξουσίας από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας που το Σύνταγμα του παραχωρεί. Αυτά όμως φέρουν την προσυπογραφή του αρμοδίου για το θέμα Υπουργού, γιατί αντανακλούν τις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης και η μέχρι σήμερα διαδικασία και οι μεθοδεύσεις του κυρίου Υπουργού, μας εμβάλλουν σε ανησυχία, γιατί είμαστε σίγουροι πως στο μελλοντικό Προεδρικό Διάταγμα των υδάτινων πόρων θα επιτραπεί στον Άραχθο ποταμό η δημιουργία ΑΠΕ και ακολούθως κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 σε συνδυασμό με το άρθρο 56 που επιβάλλεται (η λέξη επιβάλλεται έχει τεθεί στην διάταξη του άρθρου 56) η εναρμόνιση των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων , θα φυτρώσει και το τρίτο φράγμα στον Άραχθο. Κατά πάσα δε περίπτωση στα Προεδρικά Διατάγματα, είναι εντελώς διαφορετική η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοσή τους, από αυτήν του νόμου ο οποίος προβλέπει στάδια επεξεργασίας, συζήτησης στη Βουλή και ψήφισής του, κατά συνέπεια στη διαδικασία αυτή δεν θα έχετε δημόσιο λόγο.

Είναι επίσης σαφές ότι με την διαδικασία του Π.Δ και με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 56 παρακάμπτεται ο Χωροταξικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου ο οποίος έχει γίνει το 2003 σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 2 του νόμου 2742/1999 ο οποίος αναφέρεται στον «Χωροταξικό Σχεδιασμό, Αειφόρο Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», ο οποίος σχεδιασμός αναθεωρείται ανά 5ετία αν προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη μετά από αξιολόγηση ως προβλέπει το άρθρο 6 του ν.2742/1999 και ο οποίος προσδιόρισε τις βασικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές για ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη στην περιφέρεια της ιδιαίτερης πατρίδας μας, με ορίζοντα δεκαπέντε (15) ετών χωρίς να προβλέπει την κατασκευή φραγμάτων ισχύος μεγαλύτερης των 15ΜW, εξ αυτού δε του λόγου το ΣτΕ ακύρωσε και την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων του υδροηλεκτρικού φράγματος Αράχθου.

Τονίζουμε επίσης ότι το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης (ν.2742/1999), υπόκειται σε έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής κατ’ άρθρον 79 παράγραφος 8 του Συντάγματος και αναθεωρείται ανά πενταετία, αν προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη μετά από αξιολόγηση. Εφαρμογή δε του νόμου αυτού αποτελεί και το περιφερειακό χωροταξικό της ιδιαίτερης Πατρίδας μας, στο οποίο συνεισέφεραν με τις θέσεις τους όλοι οι συντεταγμένοι φορείς και το οποίο έλαβε υπόψη του πολλές παραμέτρους.

Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές, η διάταξη του άρθρου 52 επιχειρήθηκε και κατά το πρόσφατο παρελθόν (ν.3851/2010) να περάσει και αποσύρθηκε από την τότε Υπουργό κ. Μπιρμπίλη λόγω της καθολικής σας αντίδρασης και των καταστροφικών συνεπειών που θα επέφερε.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι την ίδια στάση και θέση θα κρατήσετε και σήμερα αφού από τότε μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει αλλάξει και σε κάθε περίπτωση υπάρχει σχετική νομοθεσία για τις ΑΠΕ από το 1994 (ν.2244/1994 ο οποίος αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και από Συμβατικά Καύσιμα), (ν.2773/1999 ο οποίος αναφέρεται στην Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο οποίος προβλέπει τις ΑΠΕ μέχρι 10 ΜW), ( ν.3468/2006 ο οποίος αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπου το όριο ανέβηκε εμμέσως σε 15 MW), όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους (3734/2009 ο οποίος αναφέρεται στην Προώθηση Συμπαραγωγής Χρήσιμων Μορφών Ενέργειας), (ν. 3851/2010 ο οποίος αναφέρεται στην Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των ΑΠΕ για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής ) και (ν. 3889/2010 ο οποίος αναφέρεται στην Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις).

Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μικρά υδροηλεκτρικά έργα ισχύος 10 MW (Ιταλία όριο 3 MW, Γαλλία 8 MW, Αγγλία 5 MW, Ισπανία – Βέλγιο 10 MW) σύμφωνα δε με τη διεθνή επιτροπή μεγάλων φραγμάτων (ICOLD) ένα φράγμα θεωρείται ως μικρό όταν το ύψος του είναι μικρότερο από 15 μέτρα, αντιλαμβάνεσθε ότι αυτά που χρόνια εφάρμοζε η παγκόσμια Κοινότητα και σήμερα λόγω των καταστροφών τα εγκαταλείπει, εμείς ερχόμαστε να τα υιοθετήσουμε , αγνοώντας τις καταστροφικές συνέπειες του περιβάλλοντος, αλλά και τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης.

Επειδή πιστεύουμε ότι τα άρθρα 52 και 56 θα δημιουργήσουν τεράστια νομικά και κοινωνικά προβλήματα γιατί θα προβούν σε ανατροπές και γενικότερων κατευθύνσεων των περιφερειακών χωροταξικών σχεδιασμών (για τα οποία έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά), είναι δε διατάξεις που αντιβαίνουν στο άρθρο 24 του Συντάγματος και δεν να λαμβάνουν υπόψη τις καθολικά αρνητικές μέχρι σήμερα εκπεφρασμένες απόψεις των συντεταγμένων τοπικών οργάνων και φορέων της περιοχής είτε υπό την παλαιότερη Καποδιστριακή τους μορφή, είτε υπό την νεότερη Καλλικρατική τους μορφή, ούτε δε, και της οργανωμένης Ηπειρωτικής αποδημίας.

Επειδή κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη της ιδιαίτερης Πατρίδας μας, αλλά με προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που είναι και το συγκριτικό της πλεονέκτημα, γι’ αυτό και παρακαλούμε να ζητήσετε την απόσυρση των ως άνω διατάξεων και σε αντίθετη περίπτωση να καταψηφίσετε.

Ο Πρόεδρος, Γιώργος Δ. Οικονόμου
Ο Γ. Γραμματέας, Ιπποκράτης Μ. Κατσένης. »»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply