Επανέρχεται η φορολογική “περαίωση”

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να “περαιώσουν” τις ανέλεγκτες φορολογικές τους υποθέσεις, για την τελευταία δεκαετία, από το 2000 – 2009. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το “κλείσιμο” της κάθε οικονομικής χρήσης θα κοστολογείται 600 Ευρώ. Επίσης, εξετάζεται η περίπτωση να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση και υποθέσεις που βρίσκονται σε φορολογικά δικαστήρια.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply