Επαγγ. Κατάρτιση Α.Ε.: Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Ενημερωτική Συνάντηση για τα προγράμματα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 18:00-20:30
Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Αίθουσα εκδηλώσεων, κτήριο β’,
(Αραβαντινού 5ε, Ιωάννινα)

Η «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» φορέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση κλαδικούς φορείς και επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα «Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση των προγραμμάτων και θα αναπτυχθούν, από στελέχη της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις σχετικές Προσκλήσεις. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστόπουλος και θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Δημήτριος Μπαράτσας.

Πληροφορίες: κα Κωτσάκη Ευθυμία, Περιφέρεια Ηπείρου,
3ο χιλιόμετρο Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Αθηυών, Ιωάννινα
Τηλ. 26510.40815 & 26510.67260

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply