Εξετάσεις Φαρμακοποιών

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των υποψηφίων Φαρμακοποιών για τις Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου Δεκεμβρίου 2011, είναι η Παρασκευή 02/12/2011. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 12/12/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

1) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων:
– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510.87138.

2) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας:
– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813.63512.

3) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας:
– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26650.99986 & 99984.

4) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας:
– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823.62113 & 62112

5) Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ, κα. Παπαδοπούλου: 210.8229805.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply