Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα JESSICA

Ενημερωτική συνάντηση εργασίας για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) στην Ήπειρο πραγματοποιείται την Πέμπτη 5 Απριλίου και ώρα 10:00.

Το πρόγραμμα JESSICA αναπτύχθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την υλοποίηση ανταποδοτικών έργων αστικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση ανακυκλούμενων κεφαλαίων.

Η ενημερωτική συνάντηση περιλαμβάνει τις ενότητες:
– 1. Παρουσίαση του έργου «Εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω του JESSICA στην Περιφέρεια Ηπείρου», που εκπονήθηκε από την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013»
– 2. Παρουσίαση του ρόλου και του τρόπου λειτουργίας του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Ηπείρου, το οποίο συστήθηκε από την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην ΕΛΚΕΠΑ, Ν. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα, 2ος όροφος).

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply