Ενεργός ο ρόλος των Περιφερειών στην Αγροτική Ανάπτυξη της νέας προγραμματικής περιόδου

Περιφέρεια ΗπείρουΠρος θετική κατεύθυνση οδηγούνται οι συζητήσεις μεταξύ των Περιφερειαρχών και των Υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, ως προς τη διαχείριση του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020). Σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε από τον Πρόεδρο της ΕΝ.ΠΕ. κ. Ι. Σγουρού, στις Περιφέρειες πρόκειται σε πρώτη φάση να ανατεθούν το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, τα Μικρά Αρδευτικά, τα ΟΠΑΑΧ και το LEADER. Ο Περιφερειάρχης κ. Αλεξ. Καχριμάνης, δήλωσε σχετικά τα εξής:

«Μετά από πολλές προσπάθειες, πείσαμε ως ένα βαθμό τα συναρμόδια υπουργεία να αποδώσουν στις Περιφέρειες ουσιαστικό ρόλο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Όπως κατ’ επανάληψη έχω τονίσει, με την ιδιότητα του Υπεύθυνου του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΝ.ΠΕ., ο ρόλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει είναι επιτελικός, να συντονίζει την εφαρμογή του προγράμματος σε Εθνικό Επίπεδο, όμως ο σχεδιασμός και η κατανομή της χρηματοδότησης των δράσεων πρέπει να γίνεται από τις Περιφέρειες, που γνωρίζουν το δυναμικό, τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και μπορούν να ιεραρχούν τις προτεραιότητες. Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής των Περιφερειών στο νέο πρόγραμμα και για αυτό προσπαθούμε να πείσουμε τους αρμόδιους».

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply