Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για αγροτική αναγέννηση

Παρουσιάστηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή οι «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης»:

Παρουσιάστηκε σήμερα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου το έργο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, από στελέχη της Ε.Δ.Α. και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» έγινε παρουσίαση της μεθοδολογίας σύνταξης των Ολοκληρωμένων Σχεδίων και της διαδικασίας υποβολής και επεξεργασίας των προτάσεων των Δήμων.

Την παρουσίαση παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι τα «σχέδια αποτελούν μια ανάσα για τους Δήμους, οι οποίοι την περίοδο αυτοί δεν έχουν άλλους χρηματοδοτικούς πόρους».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η προεργασία είχε ξεκινήσει από την πρώην Κρατική Περιφέρεια, η οποία είχε αναθέσει σε τμήμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, βάσει δε αυτής της μελέτης προέκυψαν και οι επιλεγείσες περιοχές. Επίσης επεσήμανε ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες στο πρόγραμμα «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». «Τώρα- κατέληξε ο Περιφερειάρχης – καλούνται οι Δήμοι που περιοχές τους περιλαμβάνονται στα σχέδια να ετοιμάσουν τα τεχνικά δελτία και να έχουν ώριμες μελέτες».

O Γενικός Διευθυντής της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» κ. Γεράσιμος Παπαηλίας, ανέφερε ότι τα έργα που μπορούν να ενταχθούν πρέπει αφορούν την Κοινωνική Μέριμνα, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον και την Επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω όμως των Δήμων. Κατά πάσα πιθανότητα θα τεθεί πλαφόν στις προτάσεις, τόσο ως προς το κατώτατο, όσο και προς το ανώτατο όριο προϋπολογισμού, ενώ το συνολικό ύψος της δαπάνης για την Ήπειρο, υπολογίζεται σε 15 εκ. Ευρώ.

Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ξεκινά την αποστολή εγγράφου προς όλους τους Δήμους την 3/11/2011, με επισυναπτόμενο τεχνικό δελτίο, καλώντας τους να υποβάλλουν εντός 15 ημερών προτάσεις με έργα που θα είναι επιλέξιμα και θα είναι ώριμα σε σημαντικό βαθμό.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply