ΕΛ.ΑΣ.: Ενημέρωση

Συλλήψεις λαθρομεταναστών:

Πενήντα έξι (56) συνολικά λαθρομετανάστες, συνελήφθησαν από 09/09/2011 έως 12/09/2011, σε όλη την Ήπειρο.

Έλεγχοι τροχαίας – βεβαιωθείσες παραβάσεις:

Την παρελθούσα εβδομάδα, από 05/09/2011 έως 11/09/2011, στην Ήπειρο διενεργήθηκαν:

– Επτακόσιοι εβδομήντα πέντε (775) έλεγχοι σε οδηγούς αυτοκινήτων.
– Πεντακόσιοι τριάντα (530) έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων.

Βεβαιώθηκαν συνολικά τριακόσιες (300) παραβάσεις που αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες:
– Παραβάσεις αυτοκινήτων:

α) Μέθη: Δεκατρείς (13)
β) Ταχύτητα: Διακόσιες δεκατρείς (213)

– Παραβάσεις δικύκλων:

α) Μη χρήση προστατευτικού κράνους: Είκοσι δύο (22)
β) Στέρηση ασφαλιστηρίου: Οκτώ (8)
γ) Θόρυβοι: Δύο (2)
δ) Στέρηση άδειας οδήγησης: Δεκαπέντε (15)
ε) Λοιπές παραβάσεις: Είκοσι επτά (27)

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply