Εκπρόσωποι Οργανισμού Ρυθμιστικού Ιωαννίνων

Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ορισμός των εκπροσώπων για την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την απόφαση, τακτικό μέλος της Επιτροπής ορίζεται ο περιβαντολλόγος Ιωάννης Παπαγιάννης (υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας), κάτοχος διδακτορικού διπλώματος για το Περιβάλλον και αναπληρωματικό μέλος ο Ευάγγελος Σιώτος (υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου), χωροτάκτης – πολεοδόμος μηχανικός, με μεταπτυχιακούς τίτλους στον Αστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό και τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply