Εκλογή εκπροσώπων για τη Γ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών

Τους εκπροσώπους του για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος εξέλεξε στη συνεδρίαση της Δευτέρας το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Από την παράταξη της πλειοψηφίας εκλέχτηκαν οι Δηλαβέρης Αναστάσιος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος και Τσουλάκη Μαρία. Αναπληρωματικοί οι: Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Καττής Νικόλαος. Από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης εκλέχτηκαν οι Αργύρης Ευάγγελος – Μπόβολος Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Τζιοβάρα Γρηγόριο.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε από όλες τις παρατάξεις διατυπώθηκαν ενστάσεις για το περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων και ομόφωνα αποφασίστηκε να ζητηθεί η άμεση τροποποίηση του.

Στην τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος υπογράμμισε ότι κανένας στην Ένωση Περιφερειών, δεν διανοήθηκε ότι θα υπάρξει τέτοιο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο χαρακτήρισε στρεβλό. Τα προβλήματα, όπως τόνισε, είναι δύο: Αφενός αποκλείονται από τη γενική συνέλευση οι μικρές παρατάξεις και αφετέρου, δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα οι 13 Περιφέρειες.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply