Ειστολή Αργύρη για ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια της δραστηριότητας του συνδυασμού «Ήπειρος-Τόπος να ζεις» στην κατεύθυνση της χάραξης ενός αναλυτικού στρατηγικού πλαισίου δράσεων και ανάπτυξης της Περιφέρειας, ο επικεφαλής , κ. Βαγγέλης Αργύρης, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλ. Καχριμάνη και τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα σχετικά με την άμεση και ορθολογική αξιοποίηση τόσο των πόρων του ΕΣΠΑ, όσο και την προετοιμασία της Περιφέρειας για την επικείμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Βασικό αντικείμενο της επιστολής είναι η άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών εκείνων που θα οδηγήσουν στην αποφυγή απώλειας χρόνου στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και ταυτόχρονα η χάραξη ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή «τόσο η αναθεώρηση του ΠΕΠ όσο και οι περιορισμένοι πόροι που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί από όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ πρέπει να εξυπηρετήσουν την ανάγκη να αξιοποιηθούν με το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Δεν έχει η Ήπειρος την πολυτέλεια να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ έργα μόνο και μόνο επειδή έχουν αυξημένο βαθμό ωριμότητας (έτοιμες μελέτες) όταν οι πραγματικές ανάγκες δεν καλύπτονται γιατί δεν υπάρχουν μελέτες και εγκρίσεις για τα έργα που έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος».
Η επιστολή κλείνει με την υπενθύμιση προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου πως «Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου είναι ανοικτή η διαβούλευση για τη νέα πολιτική της συνοχής ΕΥΡΩΠΗ 2020 και η αιρετή Περιφέρεια οφείλει από το στάδιο αυτό να συμμετέχει με συγκροτημένη άποψη ώστε οι «όροι του παιχνιδιού» να διευκολύνουν την αξιοποίηση των περιορισμένων πια διαθέσιμων πόρων για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου».

Ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο της επιστολής του κ. Αργύρη.

Ιωάννινα 14/1/2011

Θέμα : Αποφυγή χαμένου χρόνου για το ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη της ΗΠΕΙΡΟΥ

Προς ,
Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλ. Καχριμάνη,
Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα

Θέμα : Αποφυγή χαμένου χρόνου για το ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη της ΗΠΕΙΡΟΥ

Απευθυνόμαστε στον εκλεγμένο Περιφερειάρχη αλλά και τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία έχει μεταβατικά την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του ΠΕΠ για την Ήπειρο επισημαίνοντας τα ακόλουθα :

Τα όργανα της αιρετής Περιφέρειας και ιδίως το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να χαράξει τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και να αναπροσανατολίσει στα νέα δεδομένα τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες, που θα βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να βγουν από τα αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να αναγνωρίσει ότι ο μεταβατικός της ρόλος για το α’ εξάμηνο του 2011 στη διαχείριση του ΠΕΠ αλλά και την υλοποίηση των έργων περιφερειακού επιπέδου, έχει σκοπό όχι την παράταση της κεντρικής εξουσίας στην περιφέρεια αλλά τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στην αιρετή Περιφέρεια. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη της άμεσης συνεργασίας με τα εκλεγμένα όργανα της Περιφέρειας. Όλες οι αποφάσεις για την ένταξη πράξεων και τη συνέχιση της υλοποίηση των έργων θα πρέπει να βρίσκονται στην άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια, ώστε να ακολουθούν την αναπτυξιακή στρατηγική που θα χαράξει το εκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο
Ο νέος Περιφερειάρχης πρέπει να συνεργαστεί στενά με τη Γενική Γραμματέα της Α.Δ. και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας προκειμένου, αφενός να μην καθυστερούν οι διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ, αφετέρου να ανταποκρίνονται οι χρηματοδοτήσεις των έργων στις πραγματικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ηπείρου.

Τόσο η αναθεώρηση του ΠΕΠ όσο και οι περιορισμένοι πόροι που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί από όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ πρέπει να εξυπηρετήσουν την ανάγκη να αξιοποιηθούν με το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Δεν έχει η Ήπειρος την πολυτέλεια να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ έργα μόνο και μόνο επειδή έχουν αυξημένο βαθμό ωριμότητας (έτοιμες μελέτες) όταν οι πραγματικές ανάγκες δεν καλύπτονται γιατί δεν υπάρχουν μελέτες και εγκρίσεις για τα έργα που έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος.

Ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης έχει την ευχέρεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να συγκαλέσει άμεσα ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό τον ορθολογικό σχεδιασμό των παραπάνω.

«Ούτε μια χαμένη μέρα στην προσπάθεια για την αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου»

Παράλληλα η αιρετή Περιφέρεια οφείλει να ετοιμαστεί για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Να σχεδιάσει τους στόχους και τις προτεραιότητες και να χρησιμοποιεί με πολλαπλασιαστικό τρόπο τους πόρους για την ωρίμανση έργων για όλη την Περιφέρεια. Να αξιοποιήσει έξυπνα τις ανάγκες στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για τη συνοχή «Ευρώπη 2020». Η καινοτομία και η «έξυπνη εξειδίκευση» είναι κλειδιά για το «ξεκλείδωμα» των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων.

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου είναι ανοικτή η διαβούλευση για τη νέα πολιτική της συνοχής ΕΥΡΩΠΗ 2020 και η αιρετή Περιφέρεια οφείλει από το στάδιο αυτό να συμμετέχει με συγκροτημένη άποψη ώστε οι «όροι του παιχνιδιού» να διευκολύνουν την αξιοποίηση των περιορισμένων πια διαθέσιμων πόρων για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο επικεφαλής της Παράταξης
Βαγγέλης Αργύρης

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply