Εισαγωγή μαθητών στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων

Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων μέχρι 31/8/2011 στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (20 μαθητές-τριες)
2. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (20 μαθητές-τριες)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (20 μαθητές-τριες)
4. Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (20 μαθητές-τριες)

5. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (20 μαθητές-τριες)
6. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων (20 μαθητές-τριες)
7. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (20 μαθητές-τριες)
8. Αργυροχρυσοχοΐας (20 μαθητές-τριες)
9. Κομμωτικής Τέχνης (20 μαθητές-τριες)
10. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20 μαθητές-τριες)
11. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής (20 μαθητές-τριες)
12. Ξυλουργών – Επιπλοποιών (20 μαθητές-τριες)
13. Κτιριακών Έργων (20 μαθητές-τριες)

Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων (3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών /Τ.Κ. 45500 – Τηλ. 26510.40858) θα εισαχθούν (260) μαθητές-τριες για το σχολικό έτος 2011-2012. Εβδομήντα στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Άρτας (26810.70006) και ενενήντα στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κέρκυρας (26610.39250). Σε όλη την ΠΔ ΟΑΕΔ Ηπείρου θα εισαχθούν (420) μαθητές-τριες.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:

α). είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου,
β). έχουν προαχθεί στη Β’ Τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων,
γ). έχουν προαχθεί στη Β’ Τάξη του Α’ Κύκλου των ΤΕΕ,
δ). είναι κάτοχοι πτυχίου Α’ ή Β’ Κύκλου ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας,
ε). έχουν προαχθεί στην Β’ και Γ’ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων,
στ). Έχουν απορριφθεί στη Β’ Τάξη των ΕΠΑ.Λ.
ζ). είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ , για την απόκτηση άλλης ειδικότητας,
η). έχουν απορριφθεί στην Α’ Τάξη των ΕΠΑ.Σ

και έχουν γεννηθεί τα έτη 1988-1995.

Οι υποψήφιοι-ες θα υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ (υπάρχει έντυπη) στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, η οποία συνοδεύεται από τίτλο σπουδών (πρωτότυπο ή φ/φο επικυρωμένο) ή Πιστοποιητικό Σπουδών με ΒΑΘΜΟ επίδοσης και Πιστοποιητικό Γέννησης ή επικυρωμένο φ/φο Ταυτότητας. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με τον βαθμό Τίτλου Σπουδών και με Κοινωνικά–Οικονομικά κριτήρια.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου 2011. Οι επιτυχόντες θα εγγραφούν εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένης).

Μετά τη λήξη των εγγραφών, η σχολή θα ανακοινώσει τυχόν κενές θέσεις ανά ειδικότητα.

Σημειώνεται ότι το σύστημα της μαθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ συνδυάζει την θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη, με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές, ασκούνται από 4-6 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται, τους χορηγείται επίδομα στέγασης και σίτισης, όπως και αναβολή στράτευσης, ενώ λαμβάνουν και σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

Οι μαθητές δεν είναι εργαζόμενοι αλλά ασκούνται πρακτικά και αμείβονται στο 70% του κατώτατου μισθού που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την αρ. Α50462/25-8-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Ένα μέρος της ημερήσιας αμοιβής του μαθητευόμενου καλύπτει ο ΟΑΕΔ (12 ευρώ) και στον εργοδότη αντιστοιχεί το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής (11,5 ευρώ).

Όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε ειδικότητες που δεν έχουν προκηρυχθεί στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων μπορούν να δηλώσουν (σε ειδικό έντυπο) την προτίμησή τους, ώστε να αποτελέσει στοιχείο επεξεργασίας το επόμενο έτος.

Σημειώνουμε, ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply