Εισήγηση Τ. Καλογιάννη για προϋπολογισμό

«« Το 2011 είναι μια χρονιά δυναμικής μεταβολής των διοικητικών και λειτουργικών δομών, λόγω της εφαρμογής, για πρώτη χρονιά, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», γεγονός που κάνει ευμετάβλητα και τα οικονομικά στοιχεία. Έτσι, ο προϋπολογισμός αυτός που σήμερα συζητείται είναι μια αποτύπωση των προσδόκιμων εισπράξεων και των ανελαστικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων τόσο για τη διοικητική λειτουργία όσο και για την εξόφληση εκτελεσμένων έργων και πιστοποιημένων δαπανών.

Είναι μετέωρος ως προς το ύψος των αναμενόμενων εσόδων από τους Κ.Α.Π., λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που μαστίζει τη γενική οικονομία που έχουν ως αποτέλεσμα τον μειωμένο Φ.Π.Α. και σίγουρα το μειωμένο Φόρο Εισοδήματος τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Όπως είναι γνωστό οι Κ.Α.Π των Περιφερειών προέρχονται από το 4% του ΦΠΑ και το 2,4% του Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο.

Όσον αφορά το σκέλος των επενδυτικών – αναπτυξιακών  δραστηριοτήτων, ο προϋπολογισμός θα επικαιροποιηθεί με την οριστικοποίηση του υπό κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος και εν τέλει με την ψήφισή του, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Στο σημείο αυτό πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αναφερθούν και να καταγραφούν οι ΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ της κεντρικής κρατικής διοίκησης στην διάθεση των χρηματοδοτικών μέσων που παραμένουν:

Είτε αναγγελθέντα και μη υλοποιηθέντα,

Είτε ονομαστικά ΜΟΝΟ προγράμματα χρηματοδότησης, διότι είναι θύματα και αυτά της άτυπης παύσης πληρωμών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

Για το πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», που είναι αφορά βασικό χρηματοδοτικό βραχίονα για την ενίσχυση της τοπικής & περιφερειακής ανάπτυξης ΔΕΝ έχει ΕΚΔΟΘΕΙ ακόμη μέχρι σήμερα το Π.Δ. και ΔΕΝ υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση για την εφαρμογή του.

1. Το Π.Ε.Π.Ηπείρου με την, από 06/05/2010, Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης  ανέρχεται στο ποσό των 332 εκατ. € (συνολική συγχρηματοδότηση Δημόσιας Δαπάνης – ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι Ιδιωτικές Επενδύσεις).

ΣΗΜΕΡΑ, το Π.Ε.Π. Ηπείρου ΔΙΝΕΙ ένα ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ της τάξης των 120 εκατ. €, με τις εξής 2 παραδοχές ότι:

Α) ο Μ.Ο. εκπτώσεων ανέρχεται στο 30 με 35% και

Β) το overbooking ανέρχεται στο 20% και με επικείμενη ένταξη των, υπό αξιολόγηση, ώριμων έργων.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν οι αναλαμβανόμενες καθημερινά δεσμεύσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΣΤΕΡΗΣΟΥΝ την υλοποίηση του δικού μας σχεδιασμού από 1 Ιουλίου. (Από 01/01/11 δεν έχει υπάρξει καμία πληρωμή)

Βέβαια, τα προαναφερόμενα τελούν υπό την αίρεση της εξεύρεσης, από το Κράτος, της Εθνικής Συμμετοχής, δεδομένου ότι τουλάχιστον το προηγούμενο έτος αυτή καλύφθηκε μέσω δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

2. Το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ (για την Π.Η.) οφείλει σε εκτελεσμένα έργα: 2.700.000 € και

3. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ οφείλει 8.424.587,08 €

4. Ο νέος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, παραμένει ένας ανενεργός μηχανισμός επιτελώντας έτσι το σκοπό για τον οποίο η Κρατική Διοίκηση επέλεξε να αλλάξει τον προηγούμενο!!!. Δηλαδή, να ΑΝΑΒΑΛΕΙ κάθε επενδυτική ενέργεια τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2012 (από 01-01-10 – δηλ. 2 χρόνια χωρίς επενδυτικό νόμο).

Για τα ενταγμένα και σε εξέλιξη επενδυτικά σχέδια καθώς και για τα ολοκληρωμένα έργα των παλιών επενδυτικών νόμων, ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ σήμερα 60 εκατ. €. Τα, υπό ένταξη, έργα στη Β’ φάση του Ν.3299/04 ανέρχεται στα 44 εκατ. €.

Σύμφωνα, δε και με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, το συνολικό ύψος του ορίου πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2011 καθορίστηκε στα 8,5 δισ. €, από τα οποία ΜΟΝΟ τα 2,3 δισ. € αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ από Εθνικούς πόρους. Τα υπόλοιπα 6,2 δισ. € κατανέμονται για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.

Επιπροσθέτως, στην εν λόγω εγκύκλιο ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ θα γίνεται ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ένταξής τους σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και ΕΦΟΣΟΝ καλύπτουν ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ σημαντικές και ιεραρχημένες ανάγκες!!!

Εύκολα, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι χρήματα ΔΕΝ υπάρχουν.

Κυρίες και κύριοι:

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ:

με πλήρη επίγνωση της δύσκολης συγκυρίας, οργανώνει, σχεδιάζει και προγραμματίζει. Πάντα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι των πολιτών της Ηπείρου.

Διατηρούμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες,

Είμαστε αλληλέγγυοι στην αντιμετώπιση των αντικειμενικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις απρόβλεπτες οικονομικές δυσχέρειες και

Παραμένουμε πάντα σε κατάσταση διεκδίκησης όλων των απαραίτητων κονδυλίων ώστε να αποπληρωθούν, έστω και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες των παρελθόντων ετών.

Όμως, πρέπει να γίνει και το βήμα προς την κατεύθυνση της χάραξης μιας Αξιοβίωτης Ανάπτυξης.

Γι’ αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η οργάνωση του Αναπτυξιακού μας συνεδρίου με στόχο τη στρατηγική διερεύνηση των προοπτικών της κοινωνίας μας και της οικονομίας της.

Σας καλούμε να συναντιληφθείτε την κρισιμότητα των περιστάσεων και σας προκαλούμε σε μία δημιουργική συμπόρευση! »»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply