Εισήγηση Περιφερειακού Συμβουλίου

Για το έργο «Α Sustainable Development for Green Mountain Areas»:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος South East Europe εγκρίθηκε το έργο «Α Sustainable Development for Green Mountain Areas» με επικεφαλή εταίρο την Επαρχία Macerata στην Ιταλία. Στο έργο συμμετέχει και η Περιφέρεια Ηπείρου, ο μοναδικός εταίρος από την Ελλάδα. Το έργο έχει επίκεντρο τις παρεμβάσεις σε ορεινές περιοχές, οι οποίες πλήττονται από την εγκατάλειψη, την απώλεια της βιοποικιλότητας, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και την απουσία μιας αειφόρου αναπτυξιακής πολιτικής.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων δημιουργήθηκε μια διακρατική ομάδα έργου που αποτελείται από 11 φορείς από 9 χώρες (Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Μαυροβούνιο και Βοσνία Ερζεβοβίνη) , οι οποίοι θα αναπτύξουν ένα μοντέλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στόχων. Απώτερος στόχος του έργου είναι να μπορέσει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση στη διατήρηση και την αξιοποίηση των ορεινών περιοχών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2,138.500,00 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την ΕΕ.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply