Εισήγηση Περιφερειάρχη για αρδευτικά έργα

Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές άρδευσης Περιφέρειας Ηπείρου:

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και μετά από επιτόπιες αυτοψίες μας έγινε γνωστό ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα άρδευσης της Περιφέρειας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Μετά από πτώση κεραυνού το τελευταίο διάστημα, τέθηκαν εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια της πεδιάδας της Παραμυθιάς και τίθενται πλέον σε κίνδυνο όλες οι υποδομές άρδευσης της περιοχής. Για τον ίδιο λόγο παρατηρήθηκαν βλάβες σε αντλιοστάσιο στην Παντάνασσα. Επιπλέον λόγω σπασίματος ενός κεντρικού αγωγού στο Ροδοτόπι υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας. Εν όψει και της καλοκαιρινής περιόδου θα πρέπει άμεσα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των βλαβών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και προκειμένου να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι απαιτούμενες διαδικασίες αντιμετώπισης των προβλημάτων προτείνεται :

1. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 100.000 €, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας με 70.000 € και με 30.000 € από πιστώσεις του Δήμου Σουλίου, καθώς και η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης που απαιτείται μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Σουλίου και ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς. Επειδή δε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα προτείνεται όπως εκτελεστεί με τη διαδικασία διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2γ του Ν. 1418/84

2. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου « Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού Α4 Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού 32.000 €, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΚΑΠ της Π.Ε. Ιωαννίνων και η έγκριση της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου με τον Δήμο Ζίτσας και τον ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας.

3. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίου Αο Παντάνασσας (ΤΟΕΒ Μποϊδα Μαυρής)», προϋπολογισμού 50.000 €, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΚΑΠ της Π.Ε. Πρεβέζης και η έγκριση της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ζηρού και τον ΤΟΕΒ Μποϊδα Μαυρής.

Σημειώνεται ότι όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην διακήρυξη δημοπράτησης καθώς και την εκτέλεση των προτεινόμενων έργων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επιπλέον θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν εργολήπτες και εργοληπτικές επιχειρήσεις από αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply