Εθελοντικός καθαρισμός ακτών Πρέβεζας

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία με την Culturepolis-Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας, οργανώνουν την Εκστρατεία εθελοντικού καθαρισμού των 17 ακτών Νομού Πρέβεζας, από την Παρασκευή 21 έως και την Κυριακή, 23 Μαΐου. Σ’ αυτήν μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές και εκπαιδευτικοί, δήμοι, περιβαλλοντικοί και άλλοι κοινωνικοί φορείς, επιχειρήσεις και εθελοντές κάθε ηλικίας, δηλώνοντας με τον δικό τους έμπρακτο τρόπο τη βούλησή τους για καθαρότερες θάλασσες και ακτές.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply