ΕΕΔΕ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα 2η ευκαιρία

no_logoΚΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων

Ήρθε η ώρα να βελτιώσεις τις προοπτικές σου, να αυξήσεις τις επιλογές σου και να δεις νέους δρόμους να ανοίγονται μπροστά σου. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια 2η ευκαιρία!

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα ανέθεσε στην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) την «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων – ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας – Διακίνησης και Συντήρησης Αυτοκινήτων και Κατασκευών Δομικών Υλικών για τις οκτώ Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Σύγκλιση) και για τις τρεις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με ίδια μέσα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Η αναγκαιότητα της παρέμβασης μέσω της προτεινόμενης πράξης, απορρέει από την κρίση που πλήττει τη χώρα και την πτωτική πορεία των συγκεκριμένων κλάδων, σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να απειλείται η βιωσιμότητά τους.

Οι παραπάνω πράξεις στοχεύουν στον έγκαιρο απολογισμό των προσόντων και τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε νέες ειδικότητες συνολικά για 5.880 απολυμένους – ανέργους που προέρχονται από τους τρεις προαναφερθέντες κλάδους, καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης / επανακατάρτισης.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο Δράσεις:

Δράση 1: Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Ο σκοπός της Δράσης 1 είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός μέσω συμβουλευτικής των ανέργων – απολυμένων με στόχο τον έγκαιρο απολογισμό των προσόντων τους και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους σε νέες ειδικότητες.

Δράση 2: Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης: Η Δράση 2 θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη Δράση 1, μετά τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών ελλείψεων κάθε απολυμένου – ανέργου, ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης ή και επανακατάρτισης, με στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τεχνικών, για να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η ευελιξία – κινητικότητά τους καθώς και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 280 ωρών είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης (280ώρες Χ 5€ = 1400 € μικτά).

Η ΕΕΔΕ του Τμήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο υποψήφιος να είναι απολυμένος – άνεργος από επιχείρηση που ανήκει πλέον σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:
– Λιανικό Εμπόριο,
– Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:
1. Αίτηση συμμετοχής (παραλαμβάνεται από την ΕΕΔΕ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
4. Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους τη χρονική περίοδο 2008 – σήμερα.
5. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
6. Πρόσφατη φωτογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ΕΕΔΕ, Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, κ. Ερωφίλη Νομικού, Πλατεία Πίνδου 1, Γούναρη & Αγίου Ανδρέου, Πάτρα, Τηλ. 2610.318573, Fax: 2610.361517, e-mail: patra@eede.gr, website: www.eede.gr

 

Tags:

, ,

Leave a Reply