Δύο γεωπόνους θα προσλάβει η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας

no_logoΔύο (2) γεωπόνους ως τομεάρχες Δακοκτονίας θα προσλάβει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, με σύμβαση μέχρι 30/11/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από σήμερα 19 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας (Λ. Ειρήνης 65).

Απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη είναι:
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου από το ΓΕΩΤΕΕ
2. Πτυχίο ή Δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμα αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια και
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)Επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)υπηρεσιών διαδικτύου.

Επικουρικά και εφόσον δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής ή αντίστοιχης κατεύθυνσης ΚΑΤΕΕ, και με γνώση χειρισμού Η/Υ στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη θέση ΑΣΕΠ/Συμβάσεις/Ορισμένου Χρόνου/Έντυπα αιτήσεων/Έντυπο ΣΟΧ 2. Στην ίδια διαδικτυακή θέση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ-Ημ. Έκδοσης 21-3-2012, στο οποίο υπάρχουν αναλυτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης και περιγράφονται ο τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση δίνουμε παρακάτω συνδέσμους μέσα από τους οποίους οι αναγνώστες μας μπορούν να κατεβάσουν ολόκληρη την προκήρυξη, το Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 2 και το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 21-3-2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (21-3-2012)

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply