Δωρεάν περίθαλψη σε ανέργους ΟΑΕΕ

Μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κουτρουμάνη, καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανέργους ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). Στην εγκύκλιο του ΟΑΕΕ αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι του οργανισμού, οι οποίο είναι άνω των 30 ετών και μέχρι 65 ετών και διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης. Οι δικαιούχοι, σύμφωνα με την απόφαση, θα πρέπει :

– Να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια. Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας ή των δύο ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι ημέρες ή τέσσερις μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.

– Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση.
β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος και ότι μόλις αναλάβει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγγελμα) ή ασφαλισθεί σε άλλο φορέα για οποιοδήποτε λόγο, θα το δηλώσει στον Οργανισμό. Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση.
γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν οργανισμούς, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply