Δράσεις της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Η δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας αποτελεί έναν από τους ουσιαστικότερους και συνεχείς στόχους της ΟΛΗΓ Α.Ε. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια των Θαλασσίων Διαδρόμων εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των οριστικών μελετών ανάπτυξης του Ε.Κ. (όπως προβλέπονται από τον Ν.3333/2005 και Ν. 3710/2008).

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι μελέτες κατασκευής των κτιρίων και των έργων υποδομής (σύμφωνα με τους νόμους 3333/2005 και 3710/2008) ως έργο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (συγχρηματοδοτούμενο κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 50% από εθνικούς πόρους).

Βάσει των προαναφερθέντων νόμων, απαιτούνται μελέτες απαραίτητες για να δοθεί άδεια λειτουργίας του Ε.Κ. από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Συγκεκριμένα, οι μελέτες που εντάχθηκαν στην πρόταση προς χρηματοδότηση είναι:
– Χωροταξική Μελέτη Διχωρικού Ε.Κ.
– Μελέτη βιωσιμότητας Ε.Κ. και Αναλυση αγοράς για συμμετοχή ιδιωτών στο Ε.Κ.
– Master Plan – Πρώτη & Δεύτερη Φάση
– Κυκλοφοριακή Μελέτη & Μελέτη Μεταφορικών Ροών
– Πολεοδομική Μελέτη – Πρώτη & Δεύτερη Φάση
– Στρατηγική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
– Επιχειρηματικό Σχέδιο – Σχέδιο χρηματοδότησης, Πηγών χρηματοδότησης, Διεθνής διαγωνισμός για συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
– Κατασκευαστικά Σχέδια Υποδομών και Κτιρίων Ε.Κ.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στα πλαίσια της προσπάθειας της για εξεύρεση κατάλληλων θέσεων για τη δημιουργία λιμενικής εγκατάστασης εξυπηρέτησης της διακίνησης πετρελαιοειδών, ανέθεσε και παρέλαβε σχετική μελέτη επιλογής θέσης, η οποία και τέθηκε προς ενημέρωση και διαβούλευση στους φορείς της πόλης.

Συγκεκριμένα, την 10ⁿ Φεβρουαρίου 2012, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη, τον Δημάρχο Ηγουμενίτσας κ. Κάτσινο και τον Κεντρικό Λιμενάρχη κ Κοντόπουλο συζητήθηκε και τέθηκαν υπόψη τους η μελέτη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης πρότεινε την εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης για τη θέση δύο (2) στην Ηγουμενίτσα (περιοχή «ΓΩΝΙΑ»). Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να εισαχθεί η συγκεκριμένη πρόταση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να παρθεί σχετική απόφαση την οποία και αναμένουμε μέχρι σήμερα.

Επίσης ενημερώθηκε (με σχετικό έγγραφο – αρ. πρωτ. 939/5 -04-2012), για τις παραπάνω δράσεις μας και την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε στην εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης, η Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως εποπτεύον φορέας, τις απόψεις του οποίου αναμένουμε.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply