Διενέργεια εξετάσεων φυσικού νοσοκομείου – ακτινοφυσικού ιατρικής και φυσικού νοσοκομείου εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών Δεκεμβρίου 2013

Περιφέρεια ΗπείρουΑπό τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται πως η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις:

α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και
β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Δεκεμβρίου 2013 είναι από Τετάρτη 30/10/2013 έως και Παρασκευή 29/11/2013.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Για κάθε επάγγελμα απαιτείται ξεχωριστή αίτηση συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και στις εξής ημερομηνίες:

Α. Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής: Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών-Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής –κτίριο Ανατομίας (Μικράς Ασίας 75, Γουδή) την Δευτέρα 16/12/2013 και ώρα 10.00 π.μ.

Β. Φυσικού Νοσοκομείου εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών: Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας (Μικράς Ασίας 75, Γουδή) την Τρίτη 17/12/2013 και ώρα 10.00 π.μ.

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις και είχαν γίνει δεκτοί για εξετάσεις κατά τη δημοσίευση του Ν. 4058/2012 και είχαν δοκιμασθεί με επιτυχία έστω και σε ένα μάθημα, δεν θα καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά. Απαιτείται η υποβολή μόνο σχετικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:
1) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510.87130
2) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813.63512
3) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26650.99986 & 99984
4) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823.62113 & 62112
5) Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: 210.5230406.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply