Διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου

Περιφέρεια ΗπείρουH Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη εκπροσώπησε την Περιφέρεια Ηπείρου στο Συνέδριο φορέων για τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7/2/2014 στην Αθήνα.

Το συνέδριο οργανώθηκε από την ελληνική προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την έναρξη των εργασιών της διήμερης εκδήλωσης κήρυξε ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς. Ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, από τους Επιτρόπους Θαλασσίων Υποθέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής, Μαρία Δαμανάκη και Γιοχάνες Χαν αντιστοίχως καθώς και από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Η στρατηγική για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου απηχεί το τρίπτυχο ανάπτυξη – απασχόληση – συνοχή και συνδέεται με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία είναι οριζόντια θεματική της ελληνικής Προεδρίας.

Σκοπός της στρατηγικής είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η τόνωση της απασχόλησης στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου και η ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της προσβασιμότητας της περιοχής.

Η μακρο-περιφερειακή Στρατηγική αφορά σε οκτώ (8) χώρες: τέσσερις (4) κράτη-μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία) και τέσσερις (4) μη κράτη-μέλη (Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία). Επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινού περιφερειακού ενδιαφέροντος και είναι δομημένη σε τέσσερις πυλώνες:

  1. Ενίσχυση της καινοτόμου θαλάσσιας και παράκτιας ανάπτυξης.
  2. Διασύνδεση της περιοχής.
  3. Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
  4. Ενίσχυση της περιφερειακής ελκυστικότητας.

Οι στόχοι της στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου αντανακλούνται και στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply