Δημοπρατήσεις έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας

Τη δημοπράτηση δύο έργων που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ενέκρινε στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το πρώτο αφορά τον Ηλεκτροφωτισμό της 1ης επαρχιακής οδού, από γέφυρα Μαργαρώνας μέχρι τον οικισμό Ψαθάκι με προϋπολογισμό 100.000 Ευρώ. Το δεύτερο αφορά την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στην 5η επαρχιακή οδό στο Δ. Δ. Ανθούσας, με προϋπολογισμό 30.000 Ευρώ.

Επίσης από την Ο.Ε. ανατέθηκε στην ιστορικό κ. Χριστίνα Παπακώστα το έργο «Καταγραφής και αξιοποίησης αρχειακού υλικού Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 24.000 Ευρώ. Τα ανωτέρω έργα χρηματοδοτούνται από τους Κ.Α.Π. 2011.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply