Δημιουργία Μητρώου Μελετητών

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος για τους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Προσέγγιση LEADER» από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (διακριτικός τίτλος «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 22 Νοεμβρίου 2010 καθώς και του Άξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) για την Περιφέρεια Ηπείρου που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 15 Οκτωβρίου 2010, η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» προτίθεται να καταρτίσει πίνακα μελετητών προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των υποψήφιων επενδυτών. Ο συγκεκριμένος πίνακας θα αναρτηθεί στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ενώ θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, από τη Δευτέρα 13-9-2010. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μελετητές να προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας στα Ιωάννινα (Διοικητήριο, Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, τηλ. 2651036686, 2651074187, fax 2651033419) προκειμένου να δηλώσουν τα στοιχεία τους. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός και δεν δεσμεύει τους υποψήφιους επενδυτές ως προς την επιλογή μελετητή.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply