Δελτίο τύπου Περιφέρειας Ηπείρου

Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση:

1. Σύστησε και συγκρότησε, σύμφωνα το άρθρο 164 του Ν.3852/2010, 15 μελή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία θα συζητά και θα αποφασίζει για θέματα, που της εκχώρησε ως αρμοδιότητες το Π.Σ.

2. Σύστησε και συγκρότησε, σύμφωνα το άρθρο 164 του Ν.3852/2010, 15 μελή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης η οποία θα συζητά και θα αποφασίζει για θέματα, που της εκχώρησε ως αρμοδιότητες το Π.Σ.

3. Επικαιροποίησε την Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του πρώην Δήμου Συβότων και νυν Δήμου Ηγουμενίτσας με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας και νυν Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, για τη «Μελέτη Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Συβότων – Πλαταριάς.»

4. Διέκοψε τη διαδικασία για την πλήρωση της θέσεως Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Ηπείρου. (σχετ. η αριθμ. οικ.8208/162/17-2-2011 Δημόσια Προκήρυξη – Πρόσκληση).

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply