Δελτίο τύπου Περιφέρειας Ηπείρου

Δέσμευση πίστωσης για το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Α.Σ.Α. Ηπείρου ζητά ο Περιφερειάρχης Ηπείρου:

Μετά την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, επί του β΄τμήματος της μελέτης που αφορά την «αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου Επεξεργασίας Α.Σ.Α. και του Χ.Υ.Τ.Υ.», με την οποία προέκρινε την απεμπλοκή του Εργοστασίου από την κατασκευή νέου Χ.Υ.Τ.Υ. (την οποία ακολούθησε η απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής της Μελέτης της Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας), ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με έγγραφο του ενημέρωσε την υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης ζητά τη δέσμευση, από τώρα, της πίστωσης που απαιτείται (περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ) για την κατασκευή του έργου. Στο έγγραφο του ο κ. Καχριμάνης επισημαίνει ότι για την ωρίμανση των μελετών και για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Α.Σ.Α., έχει εξασφαλιστεί πίστωση (από τη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Καταλήγοντας δε τονίζει τα εξής: «Σημαντικό σημείο στο θέμα της δημοπράτησης του έργου και του κόστους διαχείρισης είναι η συμμετοχή του ΕΣΠΑ στη χρηματοδότηση του, καθώς θα εξασφαλίσει τόσο τη βιωσιμότητα του, όσο και την οικονομικότερη δυνατή λειτουργία του. Στο παραπάνω πλαίσιο θα θέλαμε να γνωρίσουμε στις υπηρεσίες του ΕΠΠΕΡΑΑ, το προκαταρκτικό κόστος υλοποίησης του έργου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο ποσό των 35 εκ. ευρώ (το τελικό κόστος θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια συγκρότησης των τευχών δημοπράτησης), ώστε να υπάρξει από την πλευρά των υπηρεσιών σας ένας έγκαιρος προγραμματισμός της χρηματοδότησής του».

Απαγόρευση αλιείας σε Καλαμά – Λίμνη:

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας της καραβίδας με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλο το μήκος του ποταμού Καλαμά και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα του νομού Ιωαννίνων, από 15 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαΐου 2011, με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής του είδους και των φυσικών πληθυσμών.

Επίσης στη Λίμνη πηγών Αώου απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας για όλα τα είδη ψαριών από 15 Φεβρουαρίου έως 31 Ιουλίου 2011 για λόγους προστασίας της αναπαραγωγής αυτών. Επίσης από 1η Αυγούστου 2011 μέχρι 31 Ιουλίου 2012 απαγορεύεται η αλιεία της καραβίδας με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο, για λόγους προστασίας του είδους, καθώς έχει μειωθεί σημαντικά ο φυσικός πληθυσμός της.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply